ANBI profiel

Stichting De Mussen Toevlucht

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting De Mussen Toevlucht
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting De Mussen Toevlucht
Zoeknaam
Stichting De Mussen Toevlucht
Statutaire zetel
-
KvK nummer
58157166
RSIN
852901082
Activiteiten
Wij zijn Stichting De Mussen Toevlucht, een non-profit veldorganisatie met de ANBI-status, die de Huismus (Passer Domesticus), een Bedreigde Diersoort, beschermt en ondersteunt door geheel Nederland, én die een landelijk netwerk opzet van samenwerkende Hui
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Stichting De Mussen Toevlucht heeft als doel dat de mens in zijn samenleving duurzame invulling geeft aan het dierenwelzijn van wilde dieren in hun habitat. We streven naar een ecologisch evenwicht, waarbij de mens in balans is met de natuur, de dieren en het milieu. We beschermen de huismus door het vergroten en in balans houden van bio-diversiteit, het verlenen van acute noodhulp, het handhaven van welzijn, het doen van onderzoek, en het beïnvloeden van de samenleving, gemeente en politiek. Met projecten en voorlichting laten wij zien hoe de mussen onder de hoede van mensen zouden moeten leven conform hun natuurlijke aard, ook in de grootste en drukste steden van Nederland. Wij zijn tevens onderdeel van W.G.U.S. Working Group Urban Sparrows, SOVON Vogelonderzoek Nederland en MUS (Meetnet Urbane Soorten).
Wijze waarop doel behaald wordt
1.Een meldpunt zijn omtrent mussenleed, dus voor mussen in acute nood. Directe en indirecte hulp verlenen aan die mussen in gevaar. 2.Bemiddelen bij conflicten waarbij huismussen betrokken zijn, alternatieven aandragen en voor een goede afloop zorgen. 3.Voorlichting en informatie geven aan woningbouwverenigingen, hoveniers, en makelaars over de Flora- en Faunawet. 4.Politieke invloed uitoefenen door samen te werken met verschillende politieke partijen, gemeente Amsterdam, en het Ministerie. SDMT probeert invloed uit te oefenen op bestuur en ambtenaren van het stadsdeel en de Gemeente Amsterdam om te zorgen voor meer en beter openbaar groen en huismushabitats. Helpen bij het schrijven van moties ter bescherming van de huismus en informatie verstrekken aan verscheidene politieke partijen. Zo hebben we o.a. geadviseerd bij de motie van De Partij voor de Dieren genaamd ‘Bouwen aan een bio-diverse stad’, dat ervoor pleit om in de bouw zo goed mogelijk rekening te houden met in het wild levende dieren. En mochten we het nieuwe beleid aanvullen van Gemeente Amsterdam, die als eerste in Nederland dierenwelzijn op zijn agenda zet, namelijk de Dieren Welzijn Agenda 2016-2018. En zeker ook onder de vleugels van het Ministerie helpen wij de huismus, door bij te dragen aan de naleving van de Flora- en faunawet. 5.Een netwerk opzetten van samenwerkende biotopen door nieuwe huismussen-habitats op te richten in geheel Nederland en zo mogelijk daarbuiten. 6.Bewustwording creëren bij het Nederlandse publiek over de huismusproblematiek, en directe oplossingen hiervoor aandragen. 7.Samenwerken met Vogelbescherming Nederland, Vogelwerkgroep Amsterdam en allerlei andere dierenrechtenorganisaties. 8.Behoud en uitbreiding van de veruit grootste Meta-huismuskolonie van gemeente Amsterdam e.o., die voor nieuwe kolonies in de omgeving zorgt, o.a. bij Het Rozenhofje. Daar is een geheel nieuwe kolonie ontstaan door onze offspring. Daarbovenop hebben we inmiddels succesvol een tweede groene huismussen-habitat opgericht in het Volkstuinpark Nut en Genoegen in West, en een derde op de Paardenwei op het Haarlemmerplein te Amsterdam. 9.Onderzoek doen naar huismussen en daarmee oplossingen vinden voor hun problematiek, o.a. door participatie met W.S.U.S., SOVON en MUS.
Subcategorie I
Dierenwelzijn
Subcategorie II
Natuur & milieu
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://www.stichtingdemussentoevlucht.nl/

Contact informatie

Bezoekadres
Rozenstraat 186
1016 PA Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.stichtingdemussentoevlucht.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://www.stichtingdemussentoevlucht.nl/

Doelgroep
Dieren
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000