ANBI profiel

Stichting Duincentrum De Zandwaaier

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Duincentrum De Zandwaaier
Ook genoemd (handelsnaam)
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen
Zoeknaam
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen
Statutaire zetel
Bloemendaal
KvK nummer
34197729
RSIN
816200245
Activiteiten
91021-Musea
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de voorlichting en educatie van natuur en cultuur in de regio Zuid-Kennemerland, in het bijzonder betreffende het gebied in en rond het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken met behulp van de door het Rijk daartoe beschikbaar gestelde gelden en andere subsidies, donaties, legaten en erfstellingen en bijdragen alsmede door al hetgeen verder ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Onderwijs

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://www.np-zuidkennemerland.nl/2066/bezoekerscentrum-de-kennemerduinen

Contact informatie

Bezoekadres
Zeeweg 12
2051 EC Overveen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.np-zuidkennemerland.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://www.np-zuidkennemerland.nl/2066/bezoekerscentrum-de-kennemerduinen

Twitter
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000