Verklaring van erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht en wanneer heb ik deze nodig?

Als ANBI kan je benoemt zijn als legataris of als erfgenaam in een testament van de overledene. Daarnaast kan het ook zijn dat een organisatie tot executeur is benoemd. Om aan te tonen dat je als organisatie de nalatenschap mag beheren moet je een verklaring van erfrecht latne opstellen. Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn en/of wie er bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Verklaring van erfrecht altijd nodig als ANBI

Een verklaring van erfrecht is altijd nodig als een ANBI tot erfgenaam en/of executeur is benoemd.

Verklaring van erfrecht door notaris

Een verklaring van erfrecht wordt door een notaris opgemaakt. Iedereen kan een notaris vragen om een verklaring van erfrecht af te geven, meestal gebeurt dit in onderling overleg tussen de familieleden.

Onderzoek notaris bij verklaring van erfrecht

Voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, doet hij een aantal onderzoeken, onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier worden alle erfgenamen en de testamenten van de overledene in kaart gebracht. Als er veel erfgenamen zijn of als de erfgenamen moeilijk te vinden zijn, kan het enkele weken of maanden duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven.

Erven volgens een testament

In een testament staat wie erfgenaam is en wie juist niet. De erfgenamen hoeven geen familieleden te zijn van de overledene. Goede vrienden, een stichting of een goed doel kunnen ook erfgenaam zijn. Weet u niet zeker of er een testament is? Bij het Centraal Testamentenregister kunt u schriftelijk informeren of een testament is opgemaakt en welke notaris het testament bewaart. Let op! ANBI’s moeten op grond van hun statuten een erfenis beneficiaire aanvaarden. Dit brengt rechtbankkosten met zich mee!

Verklaring van Erfrecht Service

Via www.verklaringvanerfrechtservice.nl kunt u via internet een verklaring van erfrecht aanvragen.

Voordelen ANBI.nl

  • Onafhankelijk
  • Informatie over de ANBI regelgeving
  • Informatie over de giftenaftrek
  • Rekenmodules
  • Altijd het laatste ANBI nieuws
  • Fondsen werven

Kosten

Voor de vermelding op ANBI.nl wordt een abonnementstarief gehanteerd van € 35,- per kalenderjaar. Hiervoor ontvangt u uw eigen overzichtspagina met internetadres waarop uw organisatie de verplichte informatie kan publiceren. Daarnaast kunt u uw eigen donatiemodule of Ideal link koppelen. Donateurs periodieke schenkingsovereenkomsten laten aanvragen en gebruik maken van de rekentools die het belastingvoordeel berekenen van giften aan Anbi’s.

Meer informatie