Zoek ANBI

Zoekresultaten

  • Stichting Cornelis Jacob

    Stichting Cornelis Jacob

    De stichting heeft ten doel: Het bijdragen aan beheer en onderhoud van het kerkgebouw met bijgebouwen, de Michaƫlskerk, gelegen aan de Kerkweg 18, 22 te 1779 GG Den Oever onder de voorwaarde dat het kerkgebouw wordt gebruikt voor religieuze en culturele doeleinden

    details
  • Stichting Ons Museum

    Stichting Ons Museum

    De missie van Stichting Ons Museum is een zo breed mogelijk publiek met kunst en cultuur in aanraking te brengen. Dat doen we onder andere met het platform MuseumTV.

    details
  • Stichting De Bende van Oz

    Stichting De Bende van Oz

    Het mogelijk maken van nieuw theater: vlot, gestileerd en ontwapend, waarin stagiaires, amateurs en professionals nauw met elkaar samenwerken, voor en door mensen van achttien tot en met vijf en dertig jaar uit de regio Eindhoven. Alles met een creatieve handtekening van Oscar de Boer

    details
  • Stichting Duincentrum De Zandwaaier

    Stichting Duincentrum De Zandwaaier

    De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de voorlichting en educatie van natuur en cultuur in de regio Zuid-Kennemerland, in het bijzonder betreffende het gebied in en rond het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

    details
  • Stichting TjillSkillz

    Stichting TjillSkillz

    De stichting heeft te doel het ontwikkelen van de kwaliteiten en talenten en daarmee de persoonlijkheid van jongeren door middel van dans en theater onder begeleiding van diverse professionele vakdocenten en ervaringsdeskundigen, waarbij plezier in dans en theater het belangrijkste gegeven is.

    details
  • Stiftung Frauenkirche Dresden

    Stiftung Frauenkirche Dresden

    The Frauenkirche Dresden Foundation is responsible for organising the life within the walls of this church but also for the upkeep and maintenance of the building itself.

    details