Zoek een ANBI

Beoordeel kerken, goede doelen en andere ANBI instellingen

Uitgebreid zoeken

ANBI publicatieportaal publicatieverplichting internetadres

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.

 

Uw eigen internetadres via publicatieportaal ANBI.nl

Via deze website kunt u voor uw organisatie een eigen profielpagina met internetadres aanmaken om te voldoen aan deze publicatieverplichting. Hiervoor geldt een abonnementstarief. Uw eigen goed doel aanmelden om te voldoen aan de publicatieverplichtingen kan hier. U ontvangt direct uw internetadres voor de Belastingdienst >>>>> De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een goed doel in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen. Het gevolg is dat donateurs geen recht meer hebben op giftenaftrek en dat het goede doel schenk- en erfbelasting moet betalen over schenkingen en erfenissen.

Lees meer

ANBI weblog

 • thumb-weblog

  Vacatiegeld en onkostenvergoeding ANBI bestuursleden

  Volgens de Belastingdienst mag een bestuurder van een ANBI dat het beleid bepaalt voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning ontvangen. De Belastingdienst merkt ook op dat als er een raad van [...]

 • thumb-weblog

  ANBI standaardformulieren vanaf maart 2021

  De ANBI regelgeving is wederom aangescherpt. Zoals reeds bekend zijn ANBI’s verplicht om jaarlijks financiële verantwoording af te leggen en dit openbaar te maken. Vanaf 2021 moeten grote ANBI’s gebruik [...]

Bekijk alle ANBI blogposts

De ANBI instellingen

 • Didi Foundation
 • Gemeenschap van Christus Zwaagwesteinde
 • Stichting Duurzaam Milieu
 • Stichting Van Andel-Spruijt Natuurcentrum, Educatie, Kinderboerderij en Theehuis
 • Stichting Warmayllu Nederland
 • Stichting Opvang Konijnenparadijs
 • Stichting Welzijn Barneveld
 • Stichting Diabetes Onderzoek Nederland
 • Netherlands Society for International Surgery
 • Stichting Levende Kerk van God
 • Stichting Samen voor Ouderen
 • Globalbem, breakthrough energy movement
 • Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
 • Stichting North Star Alliance
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
 • Vereniging voor ontwikkelingssamenwerking Muiden en Muiderberg
 • Stichting Dierenasiels en Internet
 • Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs
 • Stichting Alpaca Rescue Nederland
 • Oude Ambachten & Speelgoed Museum