Zoek een ANBI

Beoordeel kerken, goede doelen en andere ANBI instellingen

Uitgebreid zoeken

ANBI publicatieportaal publicatieverplichting internetadres

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.

 

Uw eigen internetadres via publicatieportaal ANBI.nl

Via deze website kunt u voor uw organisatie een eigen profielpagina met internetadres aanmaken om te voldoen aan deze publicatieverplichting. Hiervoor geldt een abonnementstarief. Uw eigen goed doel aanmelden om te voldoen aan de publicatieverplichtingen kan hier. U ontvangt direct uw internetadres voor de Belastingdienst >>>>> De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een goed doel in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen. Het gevolg is dat donateurs geen recht meer hebben op giftenaftrek en dat het goede doel schenk- en erfbelasting moet betalen over schenkingen en erfenissen.

Lees meer

ANBI weblog

Bekijk alle ANBI blogposts

De ANBI instellingen

 • stichting Professoren van de straat
 • Vereniging SHOUT Wageningen
 • Stichting ILEANA
 • Victory Outreach Kerk Amsterdam
 • Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork
 • Stichting Ons Historisch Erfgoed Tweede Wereldoorlog
 • Stichting Driving Nurses
 • Stichting mothers adVANtage
 • Stichting Love Israël
 • Stichting Staged
 • Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda
 • Stichting Steunfonds Vrijwillige Thuiszorg Overijssel
 • Stichting Commonland
 • Stichting Leven in Vrijheid
 • Stichting Percussion Friends
 • Stichting Perma Atlas
 • Stichting Melbuul\'ndagen
 • Stichting Walk for Dogs 2017
 • Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal
 • Stichting Europees Aspergillus PCR Initiatief/European Aspergillus PCR Initiative