Allerlaatste waarschuwing ANBI goede doelen doorgeven internetadres
13 mei 2014 Door: Peter Duijzend

Allerlaatste waarschuwing ANBI goede doelen doorgeven internetadres

De Belastingdienst heeft circa 2500 goede doelen aangeschreven die hun internetadres nog niet hebben doorgegeven. Zij kregen tot 1 juli de tijd om een internetadres door te geven. Doen ze dat niet dan zijn ze met terugwerkende kracht hun ANBI status kwijt!

De door de Belastingdienst aangemerkte ANBI’s moeten vanaf 2014 een eigen website of profielpagina hebben op een publicatieportaal, waarop onder meer de contactgegevens, een beschrijving van de doelstelling, een beleidsplan, financiële stukken, namen van bestuurders en een actueel verslag te vinden is. Wanneer zij geen internetadres hebben doorgegeven, voldoen zij niet meer aan de regelgeving en worden deze organisaties dus niet meer aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Geeft een ANBI haar internetadres niet door?

Als een ANBI haar internetadres niet voor 1 juli aan de Belastingdienst doorgeeft, trekt de Belastingdienst met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 de ANBI-status in. Daardoor kunnen deze instellingen niet meer gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen. Het intrekken van de ANBI status heeft ondermeer tot gevolg dat deze goede doelen geen vrijstelling meer hebben voor de schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften voor donateurs niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het vervallen van de ANBI-beschikking heeft dus niet alleen grote gevolgen voor de organisaties zelf maar ook voor haar donateurs. Donateurs die op het moment van geven in de veronderstelling waren dat de instelling de ANBI status had, worden in beginsel beschermd tenzij wisten of hadden moeten weten dat de stichting geen ANBI meer is. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor schenkingen door bestuurders aan hun eigen stichting.

Goede doelen zonder website kunnen zich aanmelden op het publicatieportaal van www.anbi.nl. Binnen enkele minuten is een internetadres aangemaakt voor de Belastingdienst. Kosten zijn € 35,- incl. btw per jaar. Gebeurt dit niet dan volgt intrekking van de ANBI-beschikking met alle gevolgen van dien.

Bron: Belastingdienst