ANBI aanvragen bij de Belastingdienst
20 maart 2014 Door: Peter Duijzend

ANBI aanvragen bij de Belastingdienst

Wilt u zelf een ANBI starten? Dat kan! Hiervoor is het noodzakelijk dat u een stichting of vereniging opricht die voldoet aan de eisen. Heeft u nog geen stichting of vereniging dan kunnen wij deze voor u oprichten via een notaris >>>.  Wij zorgen ervoor dat de statuten voldoen aan de regelgeving voor ANBI’s.

Beleidsplan

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan moet inzicht geven in de manier waarop de ANBI haar werk uitvoert om haar doelstelling(en) te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in:

  • het werk dat de instelling doet;
  • de manier waarop de instelling geld werft;
  • het beheer van het vermogen van de instelling;
  • de besteding van het vermogen van de instelling.

Op deze website treft u een opbouw aan voor het opstellen van een beleidsplan>>>. Via onze website kunt u beleidsplannen van andere goede doelen bekijken.

Internetadres ANBI

Vanaf 1-1-2014 is de regelgeving voor ANBI’s veranderd en moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op internet. De website waarop u deze gegevens publiceert moet u doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst publiceert op haar beurt uw internetadres in het ANBI register. Op deze wijze kunnen geïnteresseerden via de internetsite van de Belastingdienst de gegevens van een ANBI raadplegen. Heeft u geen website dan kunt u gebruik maken van onze dienstverlening als publicatieportaal. Het betreft een abonnement waarvan de kosten € 35,- incl. btw per kalenderjaar bedragen. Een internetadres aanmaken kan heel makkelijk via aanmaken internetadres ANBI>>>.

Hoe vraagt u aanwijzing als ANBI aan?

Anbi aanvragen? Wilt u dat de Belastingdienst uw instelling als ANBI aanwijzen? Vul dan het formulier Aanvraag beschikking algemeen nut beogende instellingen in en stuur dit op. Het formulier kunt u hier downloaden>>. Nadat het aanvraagformulier is opgestuurd krijgt u binnen 8 weken een brief met de beslissing van de Belastingdienst.

Geef een reactie