ANBI beschikking beëindigen
26 mei 2015 Door: Peter Duijzend

ANBI beschikking beëindigen

Hoe kan ik de ANBI beschikking beëindigen van een ANBI?  Een ANBI verliest de ANBI-status als de instelling zich niet aan de voorwaarden houdt, of als de instelling de statusaanwijzing zelf wil stoppen. Hiervoor moet je dus een schriftelijk verzoek sturen naar de Belastingdienst:

Belastingdienst/Kantoor Eindhoven
ANBI-team
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Let op! Met het vervallen van de ANBI-status ben je in bepaalde gevallen nog niet van de Belastingdienst af.

Informatieplicht bij beëindigen ANBI status

Is de ANBI-status van je ANBI op of na 1 januari 2013 beëindigd? En was op dat moment meer dan € 25.000 aan vermogen? Dan bent u verplicht de volgende gegevens aan de Belastingdienst door te geven:

  • de hoogte van het eigen vermogen van de instelling op het moment dat de ANBI-status beëindigd werd;
  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status beëindigd is;
  • het bedrag dat uw instelling uitgegeven heeft aan de ANBI-doelstellingen;
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.

De formulieren om dit door te geven kunt u downloaden via de website van de Belastingdienst? Als je de informatie niet doorgeeft loop je kans op een boete.

Wanneer moet je de gegevens doorgeven?

Gegevens over het boekjaar 2013 moet je vóór 1 mei 2015 indienen. De gegevens over volgende jaren geef je steeds binnen 8 maanden na afloop van het jaar door. Gegevens over het boekjaar 2014 moeten de Belastingdienst dus vóór 1 september 2015 hebben ontvangen.

Waarom moet u gegevens doorgeven?

Met de beëindiging van de ANBI-status zijn bepaalde belastingvoordelen voor je ANBI komen te vervallen. Met de schenkings- en vermogensgegevens die je aan de Belastingdienst doorgeeft, kunnen zij controleren of over de schenkingen schenkbelasting is betaald of dat de schenkingen zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Eenvoudig voldoen aan je publicatieverplichtingen als ANBI? ANBI.nl is een publicatieportaal voor algemeen nut beogende instellingen. Via ANBI.nl kan je eenvoudig en overzichtelijk voldoen aan je publicatieverplichtingen. Je ontvangt direct je eigen internetadres voor de Belastingdienst. Je profiel pagina kan je zelf actueel houden. Voordelig abonnementstarief van € 35,- incl. btw per kalenderjaar. Je ANBI aanmelden kan via deze link>>