ANBI moet voor 1 juli financiële verantwoording 2014 publiceren
21 mei 2015 Door: Peter Duijzend

ANBI moet voor 1 juli financiële verantwoording 2014 publiceren

Vanaf 1 januari 2014 geldt er een publicatieverplichting voor ANBI’s. Een ANBI is hierdoor verplicht om bepaalde gegevens over haar organisatie online te publiceren. Deze gegevens moeten bijgehouden worden. Dit geldt voor het verslag van uitgeoefende activiteiten en een actueel beleidsplan. Tevens moet een ANBI binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met toelichting openbaar maken.

Uitzondering voor kerkgenootschappen en vermogensfondsen

Een boekjaar eindigt voor de meeste ANBI’s op 31 december. Dit betekent dat een ANBI tot 1 juli 2015 de tijd heeft om de financiële verantwoording te publiceren over het boekjaar van 2014. Als kerkgenootschap of vermogensfonds hoeft een ANBI geen balans te publiceren. In dat geval moet de ANBI nog wel een staat van baten en lasten, een toelichting en een overzicht van daadwerkelijke en geplande bestedingen online publiceren.

Welke gegevens moeten er nog meer gepubliceerd zijn?

Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

  • de naam van de instelling. Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen;
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer;
  • het post- of bezoekadres van de instelling;
  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI;
  • de hoofdlijnen van het beleidsplan;
  • de namen van de bestuurders met daarbij hun functie ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’ enz;
  • het beloningsbeleid;
  • Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is.
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • een financiële verantwoording

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite zoals ANBI.nl. Zijn de vereiste gegevens niet online te vinden, dan loopt uw ANBI het risico de ANBI-status te verliezen.

Eenvoudig voldoen aan je publicatieverplichtingen als ANBI? ANBI.nl is een publicatieportaal voor algemeen nut beogende instellingen. Via ANBI.nl kan je eenvoudig en overzichtelijk voldoen aan je publicatieverplichtingen. Je ontvangt direct je eigen internetadres voor de Belastingdienst. Je profiel pagina kan je zelf actueel houden. Voordelig abonnementstarief van € 35,- incl. btw per kalenderjaar. Je ANBI aanmelden kan via deze link>>