ANBI standaardformulieren vanaf maart 2021
27 maart 2021 Door: Peter Duijzend

ANBI standaardformulieren vanaf maart 2021

De ANBI regelgeving is wederom aangescherpt. Zoals reeds bekend zijn ANBI’s verplicht om jaarlijks financiële verantwoording af te leggen en dit openbaar te maken. Vanaf 2021 moeten grote ANBI’s gebruik maken van standaardformulieren voor het publiceren van hun gegevens. Deze formulieren zijn volgens de Belastingdienst vanaf maart beschikbaar. De volgende formulieren zijn inmiddels beschikbaar:

Grote ANBI’s

Voor grote ANBI’s gelden de standaardformulieren. Het gaat om

  • fondsenwervende algemeen nut beogende instelling (ANBI’s die actief geld of goederen werven onder derden en waarvan de baten in het betreffende boekjaar meer dan € 50.000 bedragen;
  • die niet actief geld of goederen werven onder derden, als de lasten in het betreffende boekjaar meer dan € 100.000 bedragen.

Indien de ANBI bij het CBF is aangesloten dan kwalificeert het erkenningspaspoort ook als standaardformulier.

Kleine ANBI’s

Kleine ANBI’s kunnen volgens de Belastingdienst ook gebruik maken van het formulier. Door gebruik te maken van het formulier weten zij ook zeker dat zij geen gegevens vergeten te publiceren. Publiceer het standaardformulier op je website of op ons publicatieportaal. Onder financieel is er een mogelijkheid om het standaardformulier te uploaden.

Gevolgen niet voldoen publicatieplicht

Wanneer een ANBI niet voldoet aan de publicatieplicht leidt dat tot intrekking van de ANBI-status. Maximaal een half jaar na afloop van het boekjaar dient de informatie digitaal via internet openbaar gemaakt zijn. De standaardformulieren zijn te downloaden via de website van de Belastingdienst>>.