ANBI-status met terugwerkende kracht ingetrokken
21 augustus 2014 Door: Jelle Berghuis

ANBI-status met terugwerkende kracht ingetrokken

Als bij de aanvraag voor de ANBI-beschikking bij het doel van de instelling iets anders wordt ingevuld dan de werkelijke activiteiten, bestaat de kans dat de ANBI-beschikking later met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. Dit overkwam een stichting bij Gerechtshof Den Haag.

Bij de aanvraag had een stichting als doel vermeld ‘Het treffen van voorzieningen – niet zijnde exploitatie – in en om een ziekenhuis’. Op basis hiervan kreeg de stichting de ANBI-status per 1 januari 2008. Dit was inderdaad het doel dat de stichting volgens de eigen regelgeving beoogde, maar dat kwam niet over met de feitelijke werkzaamheden. Dat was namelijk het verhuren van recreatiewoningen aan werknemers van het ziekenhuis en zijn vrijwilligers, tegen gereduceerd tarief. En dit kon volgens de inspecteur en het Gerechtshof Den Haag niet als een algemeen belang worden aangemerkt. Er werd primair een particulier en individueel belang gediend, immers dat van de werknemers en vrijwilligers. Het maakte geen verschil dat die werknemers en vrijwilligers door de voorziening gemotiveerd hun taken in het kader van het algemeen nut konden uitoefenen. De stichting kon ook niet worden aangemerkt als een steunstichting van het ziekenhuis. Zij had niet aannemelijk gemaakt dat zij haar gelden (nagenoeg) geheel aanwendde voor het ziekenhuis, of dat zij die gelden ter beschikking stelde van het ziekenhuis. De inspecteur had de afgegeven ANBI-beschikking dan ook in november 2010 terecht met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 ingetrokken, zo oordeelde het hof.

Bron: Taxence

Wet: artikel 41a Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 (tekst 2010)

Meer informatie: Gerechtshof Den Haag, 25 juni 2014 (gepubliceerd op 14 juli 2014), ECLI:NL:GHDHA:2013:4487