ANBI weblog

Heeft een naamswijziging stichting gevolgen voor de ANBI-status?
22 november 2016 Door: Peter Duijzend

Heeft een naamswijziging stichting gevolgen voor de ANBI-status?

Stichting X heeft haar naam veranderd in Stichting Y. Dit is via notariële akte vastgelegd. [...] Lees meer

Periodieke giften en gewone giften
22 november 2016 Door: Peter Duijzend

Periodieke giften en gewone giften

Als iemand een periodiek gift vastlegt van bijvoorbeeld € 1.000,- per jaar, maar daarnaast ook [...] Lees meer

Geefwet heeft nagenoeg geen effect
21 juni 2016 Door: Jelle Berghuis

Geefwet heeft nagenoeg geen effect

De invoering van de Geefwet heeft er niet toe geleid dat Nederlandse huishoudens meer zijn [...] Lees meer

Vrijwillig opgeven ANBI status
2 februari 2016 Door: Peter Duijzend

Vrijwillig opgeven ANBI status

Een instelling verliest de ANBI-beschikking als er niet meer voldaan wordt aan de regelgeving of [...] Lees meer