ANBI’s bescherm uzelf tegen opportunistische gevers die de periodieke gift voor minimale bijdragen willen gebruiken.
10 januari 2014 Door: Peter Duijzend

ANBI’s bescherm uzelf tegen opportunistische gevers die de periodieke gift voor minimale bijdragen willen gebruiken.

Als algemeen nut beogende instelling (ANBI) hoeft u geen notaris meer in te schakelen voor het opstellen van een schenkingsakte bij periodieke giften. Samen met de donateur kunt u sinds 1 januari 2014 een zogenoemde onderhandse akte opstellen. Voorheen was het noodzakelijk een notariële akte op te stellen voor periodieke giften.

Periodieke giften

Positief is de lastendrukvermindering door het niet langer noodzakelijk zijn van een notariële akte voor een periodieke gift / periodieke schenking. Dit vergroot de mogelijkheden van anbi’s om deze giften te werven. Periodieke giften zijn van belang, omdat deze door de vijf-jaarseis voor structurelere financiering zorgen dan andere giften. Dit rechtvaardigt volgens de wetgever dan ook de ruimere aftrek voor periodieke giften.

Opportunistische gevers

Anbi’s moeten zichzelf echter in bescherming nemen tegen opportunistische gevers die de periodieke gift voor minimale bijdragen willen gebruiken. Op grond van de wet is de periodieke gift niet aan een minimum gebonden. Omdat er voor een anbi wel administratieve lasten aan een dergelijke gift verbonden zijn, is het aan te raden om niet het formulier van de Belastingdienst te gebruiken maar zelf een formulier op te stellen en daarin duidelijk de ondergrenzen communiceren.

Vermeld ook duidelijk op uw website, dat u alleen onderhandse periodieke giften aanvaard boven een bepaald minimum per jaar vanwege de administratieve kosten. Wat de hoogte is van dat minimum kan zal per anbi verschillen. Dit is vergelijkbaar met wat veel anbi’s voorheen deden met de notariële akte: als de gift een bepaald minimumbedrag overtreft, neemt de anbi de kosten van de schenkingsakte voor haar rekening. Daarnaast kunt u vanwege meer zekerheid bij een hoger bedrag een notariele akte verzogen voor uw donateur. De notariele akte biedt vanweg de controles door de notaris (GBA, curatele, insolventie, VIS) nu eenmaal meer zekerheid en bewijsvoordeel op.

Een aanvraagformulier voor notariele en onderhandse schenkingen kunt u aanvragen bij Schenkservice. Een voorbeeld treft u hier aan >>>.

Geef een reactie