Bestuurder mocht afgestane vrijwilligersvergoeding als gift aftrekken
23 januari 2014 Door: Peter Duijzend

Bestuurder mocht afgestane vrijwilligersvergoeding als gift aftrekken

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in haar uitspraak van 14 januari (ECLI:NL:GHARL:2014:142) geconcludeerd dat een bestuurder van een ANBI recht had op giftenaftrek omdat hij afzag van een uitkering van deze vergoeding. Voldoende bewijs dat de bestuurder recht had op de vergoeding vormde een brief van de ANBI stichting waaruit bleek dat een bestuurslid recht had op een vrijwilligersvergoeding conform een bestuursbesluit. Hoe werkt het aftrekken van een vrijwilligersvergoeding? Hieronder volgt een toelichting.

Als vrijwilliger gewone gift aftrekken

Doet u vrijwilligerswerk voor een ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u een bedrag aftrekken als een gewone gift. Er zijn 2 situaties mogelijk:

  • U kunt een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar ziet hiervan af;
  • U krijgt daadwerkelijk een vrijwilligersvergoeding en schenkt deze (onverplicht) terug.

U kunt een vrijwilligersvergoeding krijgen

Krijgt u van een ANBI een vrijwilligersvergoeding? Maar ziet u hiervan af? Dan mag u het bedrag van deze vergoeding aftrekken. U moet dan wel kunnen aantonen dat u en de instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De Belastingdienst heeft de instelling aangewezen als ANBI;
  • De instelling heeft een verklaring afgegeven dat u zich hebt ingezet als vrijwilliger;
  • De ANBI heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor een vergoeding;
  • De financiële situatie van de ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen;
  • De ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen;
  • U moet zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen en deze aan de ANBI schenkt;
  • U krijgt geen vergoeding voor kosten die u maakt.

Let op! bestuurders van ANBI’s mogen voor hun bestuurstaken geen beloning ontvangen. Als zij naast hun bestuurstaken nog vrijwilligerswerkzaamheden uitvoeren dan mogen ze voor die werkzaamheden wel een vergoeding ontvangen. Het is dus van belang om een duidelijke scheiding te maken tussen de bestuurstaken en andere werkzaamheden.

Om discussies met de Belastingdienst te voorkomen kan er ook voor gekozen worden om de vrijwilligersvergoedingen daadwerkelijk uit te keren. Vrijwilligers die deze vergoeding (uiteraard onverplicht) terug schenken, kunnen zonder zorgen een beroep doen op de giftenaftrek.

Bronnen: Belastingdienst en Gerechtshof Leeuwarden-Arnhem ECLI:NL:GHARL:2014:142

Geef een reactie