Categorie: ANBI

Periodieke giften en gewone giften

Als iemand een periodiek gift vastlegt van bijvoorbeeld € 1.000,- per jaar, maar daarnaast ook nog een aantal kleinere giften

Publicatieplicht: ANBI’s zet voor 1 juli de financiële gegevens online!

publicatieplicht: Voor het verkrijgen of behouden van de ANBI status moet een ANBI op een website gegevens publiceren over het

Geefwet heeft nagenoeg geen effect

De invoering van de Geefwet heeft er niet toe geleid dat Nederlandse huishoudens meer zijn gaan geven aan culturele instellingen.

Vrijwillig opgeven ANBI status

Een instelling verliest de ANBI-beschikking als er niet meer voldaan wordt aan de regelgeving of als de instelling zelf de

2016: het jaar van de periodieke giftenaftrek?

Aan het begin van het nieuwe jaar kijkt Taxence met een aantal specialisten naar wat 2016 op fiscaal gebied zal

ANBI tweetrapstoets, waar kijkt de Belastingdienst naar?

Door de jaren heen is er uit de parlementaire geschiedenis en de Hoge Raad uitspraken een tweetrapstoets te destilleren om

A-G: Crowdfundingplatform is geen anbi

Een platform dat zich (slechts) richt op het informeren en faciliteren van goede doelen voor hun fondsenwerving draagt indirect bij

Validatiestelsel filantropie

De goede doelen sector moet transparanter worden. Hierbij moet een nieuw validatiestelsel helpen. Dit validatiestelsel omvat een gedragscode, erkenningsregeling en

Toezicht: Belastingdienst neemt (ex-)ANBI’s extra onder de loep

De Belastingdienst kondigt aan dit jaar nog 200 extra (boeken)onderzoeken in te stellen bij organisaties met een ANBI-status of instellingen

Kerken moeten internetadres doorgeven aan Belastingdienst

Onlangs heeft de Belastingdienst kerkelijke instellingen aangeschreven met het verzoek om hun internetadres door te geven. Zelfstandige onderdelen van deze instellingen