Categorie: ANBI

Erkenningspaspoort voor goede doelen

Vanaf 1 maart 2019 kunnen goede doelen hun erkenningspaspoort tonen. Op het paspoort staan een aantal gegevens waarmee gevers en

Vacatiegeld en onkostenvergoeding ANBI bestuursleden

Volgens de Belastingdienst mag een bestuurder van een ANBI dat het beleid bepaalt voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning ontvangen. De

Multiplier giftenaftrek voor culturele instellingen wordt met 1 jaar verlengd.

Voor culturele instellingen geldt vanaf 2012 een multiplier voor de giftenaftrek. Dit is een verhoogde aftrek voor donateurs om giften

Periodieke giften en gewone giften

Als iemand een periodiek gift vastlegt van bijvoorbeeld € 1.000,- per jaar, maar daarnaast ook nog een aantal kleinere giften

Publicatieplicht: ANBI’s zet voor 1 juli de financiële gegevens online!

publicatieplicht: Voor het verkrijgen of behouden van de ANBI status moet een ANBI op een website gegevens publiceren over het

Geefwet heeft nagenoeg geen effect

De invoering van de Geefwet heeft er niet toe geleid dat Nederlandse huishoudens meer zijn gaan geven aan culturele instellingen.

Vrijwillig opgeven ANBI status

Een instelling verliest de ANBI-beschikking als er niet meer voldaan wordt aan de regelgeving of als de instelling zelf de

2016: het jaar van de periodieke giftenaftrek?

Aan het begin van het nieuwe jaar kijkt Taxence met een aantal specialisten naar wat 2016 op fiscaal gebied zal

ANBI tweetrapstoets, waar kijkt de Belastingdienst naar?

Door de jaren heen is er uit de parlementaire geschiedenis en de Hoge Raad uitspraken een tweetrapstoets te destilleren om

A-G: Crowdfundingplatform is geen anbi

Een platform dat zich (slechts) richt op het informeren en faciliteren van goede doelen voor hun fondsenwerving draagt indirect bij