Categorie: ANBI

Vacatiegeld en onkostenvergoeding ANBI bestuursleden

Volgens de Belastingdienst mag een bestuurder van een ANBI dat het beleid bepaalt voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning ontvangen. De

ANBI standaardformulieren vanaf maart 2021

De ANBI regelgeving is wederom aangescherpt. Zoals reeds bekend zijn ANBI’s verplicht om jaarlijks financiële verantwoording af te leggen en

Vrijwilligersvergoeding voor een penningmeester?

Ik heb een vraag over een anbi-stichting. Mij is gevraagd om penningmeester en bestuurder te worden van een anbi-stichting. Op

Vergaderingen voor verenigingen tijdens de coronacrisis

een tijdelijke wet maakt audiovisueel vergaderen mogelijk voor verenigingen die dat statutaire niet hebben geregeld.

Wijzigingen ANBI regelgeving 2020

In het belastingplan 2020 zijn geen wijzigingen opgenomen voor wat betreft de ANBI-regelgeving. Naar verwachting zal er in 2020 het

Namen leden van het kerkbestuur publiceren op internet?

De kerkenraad vroeg zicht af of het vanuit de Belastingdienst verplicht is om de namen van de leden van het

Sponsorgift belastingvrij ? Hoe zit het met sponsoring en giftenaftrek?

Vraag: Onze stichting is een ANBI geregistreerde stichting. Momenteel zijn wij in gesprek met een bedrijf dat ons wil sponsoren.

Erkenningspaspoort voor goede doelen

Vanaf 1 maart 2019 kunnen goede doelen hun erkenningspaspoort tonen. Op het paspoort staan een aantal gegevens waarmee gevers en

Multiplier giftenaftrek voor culturele instellingen wordt met 1 jaar verlengd.

Voor culturele instellingen geldt vanaf 2012 een multiplier voor de giftenaftrek. Dit is een verhoogde aftrek voor donateurs om giften

Periodieke giften en gewone giften

Als iemand een periodiek gift vastlegt van bijvoorbeeld € 1.000,- per jaar, maar daarnaast ook nog een aantal kleinere giften