Categorie: Belastingdienst

Heeft een naamswijziging stichting gevolgen voor de ANBI-status?

Stichting X heeft haar naam veranderd in Stichting Y. Dit is via notariële akte vastgelegd. Stichting X heeft een ANBI-status.

Vrijwillig opgeven ANBI status

Een instelling verliest de ANBI-beschikking als er niet meer voldaan wordt aan de regelgeving of als de instelling zelf de

2016: het jaar van de periodieke giftenaftrek?

Aan het begin van het nieuwe jaar kijkt Taxence met een aantal specialisten naar wat 2016 op fiscaal gebied zal

ANBI tweetrapstoets, waar kijkt de Belastingdienst naar?

Door de jaren heen is er uit de parlementaire geschiedenis en de Hoge Raad uitspraken een tweetrapstoets te destilleren om

A-G: Crowdfundingplatform is geen anbi

Een platform dat zich (slechts) richt op het informeren en faciliteren van goede doelen voor hun fondsenwerving draagt indirect bij

Toezicht: Belastingdienst neemt (ex-)ANBI’s extra onder de loep

De Belastingdienst kondigt aan dit jaar nog 200 extra (boeken)onderzoeken in te stellen bij organisaties met een ANBI-status of instellingen

Kerken moeten internetadres doorgeven aan Belastingdienst

Onlangs heeft de Belastingdienst kerkelijke instellingen aangeschreven met het verzoek om hun internetadres door te geven. Zelfstandige onderdelen van deze instellingen

Kan een steunstichting van een niet ANBI kwalificeren als ANBI?

Een steunstichting is vaak stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een andere instelling.

ANBI beschikking beëindigen

Hoe kan ik de ANBI beschikking beëindigen van een ANBI?  Een ANBI verliest de ANBI-status als de instelling zich niet

ANBI moet voor 1 juli financiële verantwoording 2014 publiceren

Vanaf 1 januari 2014 geldt er een publicatieverplichting voor ANBI’s. Een ANBI is hierdoor verplicht om bepaalde gegevens over haar