Categorie: Belastingdienst

Vacatiegeld en onkostenvergoeding ANBI bestuursleden

Volgens de Belastingdienst mag een bestuurder van een ANBI dat het beleid bepaalt voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning ontvangen. De

ANBI standaardformulieren vanaf maart 2021

De ANBI regelgeving is wederom aangescherpt. Zoals reeds bekend zijn ANBI’s verplicht om jaarlijks financiële verantwoording af te leggen en

Loketinstelling: Giften met een doorgeefverplichting

Bij het Gerechtshof Den Haag speelde het volgende: Een donateur heeft een betaling gedaan aan een ANBI. Deze ANBI heeft een

Multiplier giftenaftrek voor culturele instellingen wordt met 1 jaar verlengd.

Voor culturele instellingen geldt vanaf 2012 een multiplier voor de giftenaftrek. Dit is een verhoogde aftrek voor donateurs om giften

Heeft een naamswijziging stichting gevolgen voor de ANBI-status?

Stichting X heeft haar naam veranderd in Stichting Y. Dit is via notariële akte vastgelegd. Stichting X heeft een ANBI-status.

Vrijwillig opgeven ANBI status

Een instelling verliest de ANBI-beschikking als er niet meer voldaan wordt aan de regelgeving of als de instelling zelf de

2016: het jaar van de periodieke giftenaftrek?

Aan het begin van het nieuwe jaar kijkt Taxence met een aantal specialisten naar wat 2016 op fiscaal gebied zal

ANBI tweetrapstoets, waar kijkt de Belastingdienst naar?

Door de jaren heen is er uit de parlementaire geschiedenis en de Hoge Raad uitspraken een tweetrapstoets te destilleren om

A-G: Crowdfundingplatform is geen anbi

Een platform dat zich (slechts) richt op het informeren en faciliteren van goede doelen voor hun fondsenwerving draagt indirect bij

Toezicht: Belastingdienst neemt (ex-)ANBI’s extra onder de loep

De Belastingdienst kondigt aan dit jaar nog 200 extra (boeken)onderzoeken in te stellen bij organisaties met een ANBI-status of instellingen