Categorie: Dutch gift tax

Giftenaftrek & wijzigingen ANBI-regelgeving

Na een evaluatie van de huidige giftenaftrekregeling en de praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s heeft de Staatssecretaris van Financiën kenbaar

Loketinstelling: Giften met een doorgeefverplichting

Bij het Gerechtshof Den Haag speelde het volgende: Een donateur heeft een betaling gedaan aan een ANBI. Deze ANBI heeft een

Betaling aan loterij geen aftrekbare gift

Betalingen aan een loterij mogen voor de giftenaftrek niet worden opgesplitst in een deel dat is toe te rekenen aan