Categorie: Dutch gift tax

Betaling aan loterij geen aftrekbare gift

Betalingen aan een loterij mogen voor de giftenaftrek niet worden opgesplitst in een deel dat is toe te rekenen aan