Categorie: Giftenaftrek

Vacatiegeld en onkostenvergoeding ANBI bestuursleden

Volgens de Belastingdienst mag een bestuurder van een ANBI dat het beleid bepaalt voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning ontvangen. De

Multiplier giftenaftrek voor culturele instellingen wordt met 1 jaar verlengd.

Voor culturele instellingen geldt vanaf 2012 een multiplier voor de giftenaftrek. Dit is een verhoogde aftrek voor donateurs om giften

Periodieke giften en gewone giften

Als iemand een periodiek gift vastlegt van bijvoorbeeld € 1.000,- per jaar, maar daarnaast ook nog een aantal kleinere giften

2016: het jaar van de periodieke giftenaftrek?

Aan het begin van het nieuwe jaar kijkt Taxence met een aantal specialisten naar wat 2016 op fiscaal gebied zal

Hoe staat het met het Validatiestelsel filantropie?

Validatiestelsel filantropie is samengevat bedoeld om:

  • versnippering van verschillende keurmerken voor ANBI’s tegen te gaan
  • bestaande keurmerken te vervangen door één erkenningsregeling;

Risicogericht toezicht ANBI’s zorgt voor 8700 intrekkingen

De Belastingdienst houdt risicogericht toezicht op ANBI’s. Dit toezicht ziet op ca 65.000 instellingen. Bij het risicogerichte toezicht kunnen, naast

Legaat van resterende termijnen bij periodieke giften

De Staatssecretaris van Financiën heeft in het Giftenbesluit 2014 bepaalt dat er ook sprake kan zijn van periodieke giften als

Giftenbesluit 2014; (periodieke) giften en ANBI-regelgeving

Op de valreep van het jaar publiceert de Rijksoverheid nieuw beleid met betrekking tot periodieke giften en de ANBI regelgeving.

Wederom koerswijziging ANBI regelgeving: Validatiestelsel Filantropie

 

In zijn brief van 17 oktober 2014 informeert de Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven de Tweede Kamer over het ANBI Validatiestelsel

Belastingvoordeel voor stichtingen

Wil je een stichting oprichten en profiteren van de fiscale mogelijkheden? Met alleen een stichting met algemeen nuttige doelstellingen ben