Categorie: Rechtspraak

Vacatiegeld en onkostenvergoeding ANBI bestuursleden

Volgens de Belastingdienst mag een bestuurder van een ANBI dat het beleid bepaalt voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning ontvangen. De

Loketinstelling: Giften met een doorgeefverplichting

Bij het Gerechtshof Den Haag speelde het volgende: Een donateur heeft een betaling gedaan aan een ANBI. Deze ANBI heeft een

ANBI tweetrapstoets, waar kijkt de Belastingdienst naar?

Door de jaren heen is er uit de parlementaire geschiedenis en de Hoge Raad uitspraken een tweetrapstoets te destilleren om

A-G: Crowdfundingplatform is geen anbi

Een platform dat zich (slechts) richt op het informeren en faciliteren van goede doelen voor hun fondsenwerving draagt indirect bij

Kan een steunstichting van een niet ANBI kwalificeren als ANBI?

Een steunstichting is vaak stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een andere instelling.

Beslissingsmacht voorzitter over het vermogen voorkomt ANBI-status

De rechtbank oordeelt dat de Belastingdienst terecht een stichting niet heeft aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) omdat niet

Bestuurders vereniging niet aan te spreken voor borgstelling

Bestuurders kunnen heel ver gaan om hun vereniging te redden. Twee bestuurders van een vereniging hebben zich borg gesteld voor

Volgens rechtbank is beperkte administratie voldoende bij een kleine ANBI

Van een ANBI met activiteiten van eenvoudige aard en beperkte omvang, kon volgens de rechtbank niet worden verlangd dat zij

Betaling aan loterij geen aftrekbare gift

Betalingen aan een loterij mogen voor de giftenaftrek niet worden opgesplitst in een deel dat is toe te rekenen aan

ANBI-status met terugwerkende kracht ingetrokken

Als bij de aanvraag voor de ANBI-beschikking bij het doel van de instelling iets anders wordt ingevuld dan de werkelijke