Categorie: Schenken

Sponsorgift belastingvrij ? Hoe zit het met sponsoring en giftenaftrek?

Vraag: Onze stichting is een ANBI geregistreerde stichting. Momenteel zijn wij in gesprek met een bedrijf dat ons wil sponsoren.

Erkenningspaspoort voor goede doelen

Vanaf 1 maart 2019 kunnen goede doelen hun erkenningspaspoort tonen. Op het paspoort staan een aantal gegevens waarmee gevers en

Overeenkomst periodieke giften Schenkservice

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De

Bestuurder mocht afgestane vrijwilligersvergoeding als gift aftrekken

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in haar uitspraak van 14 januari (ECLI:NL:GHARL:2014:142) geconcludeerd dat een bestuurder van een ANBI recht had op

Aangepast model schenkingsovereenkomst periodieke giften ?

De Belastingdienst is door verschillende partijen verzocht om met een aangepast model van haar model schenkingsovereenkomst periodieke giften te komen.

Periodieke giften en omkering bewijslast

Vanaf volgend jaar is het niet meer noodzakelijk om periodieke giften aan ANBI’s bij notariële akte vast te leggen. Ondanks

Periodiek schenken vanaf 2014!

Periodieke giften (periodiek schenken) aan algemeen nut beogende instellingen zijn onder de huidige wetgeving fiscaal aftrekbaar indien zij bij notariële