Categorie: wetgeving

Zijn periodieke giften aan SBBI’s aftrekbaar?

Periodieke giften aan SBBI’s oftewel Sociaal Belang Behartigende Instellingen zijn alleen aftrekbaar als de SBBI de rechtsvorm van een kwalificerende

Publicatieplicht: ANBI’s zet voor 1 juli de financiële gegevens online!

publicatieplicht: Voor het verkrijgen of behouden van de ANBI status moet een ANBI op een website gegevens publiceren over het

Vrijwillig opgeven ANBI status

Een instelling verliest de ANBI-beschikking als er niet meer voldaan wordt aan de regelgeving of als de instelling zelf de

Validatiestelsel filantropie

De goede doelen sector moet transparanter worden. Hierbij moet een nieuw validatiestelsel helpen. Dit validatiestelsel omvat een gedragscode, erkenningsregeling en

Hoe staat het met het Validatiestelsel filantropie?

Validatiestelsel filantropie is samengevat bedoeld om:

  • versnippering van verschillende keurmerken voor ANBI’s tegen te gaan
  • bestaande keurmerken te vervangen door één erkenningsregeling;

ANBI beschikking beëindigen

Hoe kan ik de ANBI beschikking beëindigen van een ANBI?  Een ANBI verliest de ANBI-status als de instelling zich niet

ANBI moet voor 1 juli financiële verantwoording 2014 publiceren

Vanaf 1 januari 2014 geldt er een publicatieverplichting voor ANBI’s. Een ANBI is hierdoor verplicht om bepaalde gegevens over haar

Risicogericht toezicht ANBI’s zorgt voor 8700 intrekkingen

De Belastingdienst houdt risicogericht toezicht op ANBI’s. Dit toezicht ziet op ca 65.000 instellingen. Bij het risicogerichte toezicht kunnen, naast

Geen ANBI meer toch informatieplicht

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) die niet meer kwalificeren of verzoeken tot intrekking van de ANBI-beschikking zijn toch verplicht uitkerings-

Volgens rechtbank is beperkte administratie voldoende bij een kleine ANBI

Van een ANBI met activiteiten van eenvoudige aard en beperkte omvang, kon volgens de rechtbank niet worden verlangd dat zij