Categorie: Vragen voor en door ANBI’s en over ANBI.nl

Moeten wij als ontvanger van de giften een melding maken bij de fiscus als een donateur zich niet houdt aan zijn jaarlijkse donatieverplichtingen?

Er is dus een fiscale schenkingsovereenkomst aanwezig. Een periodieke gift. Nee, u hoeft geen melding te maken bij de fiscus.

Namen leden van het kerkbestuur publiceren op internet?

De kerkenraad vroeg zicht af of het vanuit de Belastingdienst verplicht is om de namen van de leden van het

Sponsorgift belastingvrij ? Hoe zit het met sponsoring en giftenaftrek?

Vraag: Onze stichting is een ANBI geregistreerde stichting. Momenteel zijn wij in gesprek met een bedrijf dat ons wil sponsoren.

Zijn periodieke giften aan SBBI’s aftrekbaar?

Periodieke giften aan SBBI’s oftewel Sociaal Belang Behartigende Instellingen zijn alleen aftrekbaar als de SBBI de rechtsvorm van een kwalificerende

Voldoen wij aan de culturele ANBI voorwaarden als wij kunstwerken verkopen?

Wij willen graag een stichting met culturele ANBI-status worden. Voldoen wij aan de voorwaarden als wij, naast onze andere cultureel

Heeft een naamswijziging stichting gevolgen voor de ANBI-status?

Stichting X heeft haar naam veranderd in Stichting Y. Dit is via notariƫle akte vastgelegd. Stichting X heeft een ANBI-status.

Hoe kan ik zoeken in het ANBI register van de Belastingdienst?

De Belastingdienst houdt op haar website bij welke instellingen zijn aangemerkt als ANBI. U kunt hier achterhalen vanaf wanneer een

Is www.anbi.nl een website van de Belastingdienst?

Nee, ANBI.nl is een website van Intervivos B.V. handelend onder de naam ANBI.nl. Intervivos B.V. is gevestigd te Hilversum aan

Waarom kan ik een ANBI niet terugvinden op anbi.nl?

ANBI.nl is een commercieel initiatief en bedoeld voor ANBI’s die geen website hebben of het praktischer vinden om de informatie