Geefwet heeft nagenoeg geen effect
21 juni 2016 Door: Jelle Berghuis

Geefwet heeft nagenoeg geen effect

De invoering van de Geefwet heeft er niet toe geleid dat Nederlandse huishoudens meer zijn gaan geven aan culturele instellingen. De sponsoring door bedrijven is wel toegenomen, maar het zijn vooral de zeer grote instellingen die veel hebben gecommuniceerd over de Geefwet die de inkomsten uit sponsoring en fondsenwerving zagen stijgen. Zo blijkt uit onderzoek van Werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam, dat in opdracht van het ministerie van OCW werd uitgevoerd.

De Geefwet werd op 1 januari 2012 aangekondigd en is op 20 maart 2013 goedgekeurd door de Europese Commissie (zie Sigrid Hemels: ‘Verlenging multiplier zeer te prijzen’). De Geefwet is een verzamelwet die wijzigingen in een aantal belastingwetten aanbrengt. Een van die wijzigingen is de ‘multiplier’, die giften aan culturele instellingen aantrekkelijker maakt. De culturele instelling moet wel de algemeen nut beogende instelling (anbi) status hebben en bij de Belastingdienst als culturele instelling geregistreerd staan. U kunt dit controleren in het Programma ANBI.

Multiplier

De multiplier biedt particulieren en bedrijven een extra fiscaal voordeel wanneer zij een gift doen aan een geregistreerde culturele instelling. Dergelijke giften mogen voor aftrek met 25% (inkomstenbelasting) en 50% (vennootschapsbelasting) worden verhoogd met een minimum van € 1.250 en respectievelijk € 2.500. Dit kan zorgen voor meer giften en hogere giften voor culturele instellingen, wat kan resulteren in minder afhankelijkheid van overheidsfinanciering op de lange termijn.

Geefwet heeft nagenoeg geen effect

Uit het onderzoek van de VU blijkt dat de Geefwet tot dusver voor de meeste culturele instellingen vrijwel geen effect heeft gehad. Alleen grote instellingen lijken beter in staat te zijn meer geld op te halen bij particulieren en bedrijven. Dit komt vooral doordat de kennis over de Geefwet te wensen over laat: bijna de helft van de vermogende particulieren weet niet dat giften aan culturele anbi’s verhoogd aftrekbaar zijn. Van de bedrijven weet twee derde dit niet, en van alle huishoudens in Nederland is dat zelfs drie kwart, zo blijkt uit het onderzoek. In vrijwel alle categorieën instellingen, van zeer klein tot zeer groot, ziet de Werkgroep Filantropische Studies wel een toename aan inkomsten uit fondsenwerving wanneer zij actief communiceren over de Geefwet. En dus is er werk aan de winkel voor de culturele sector.

De multiplier is van kracht tot en met eind 2017!

Wet: artikel 6.39a Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 16 lid 3 Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Bron: Taxence