Geen giftenaftrek voor giften aan een vereniging die in 2008 nog geen ANBI is
9 januari 2014 Door: Peter Duijzend

Geen giftenaftrek voor giften aan een vereniging die in 2008 nog geen ANBI is

Geen giftenaftrek voor giften aan een vereniging die in 2008 (nog) niet bij beschikking als ANBI is aangemerkt aldus de Gerechtshof Amsterdam. Terugwerkende kracht wordt slechts verleend tot 1 januari van het kalenderjaar waarin het verzoek om als ANBI te worden aangemerkt is gedaan en de ANBI vanaf 1 januari voldoet aan alle vereisten.

Hoe werkt het aanvragen van een ANBI-beschikking?

Goede doelen kunnen een ANBI-beschikking aanvragen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de instelling beschikt over een Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Een RSIN wordt verstrekt als een goed doel is/wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Verlenen beschikking

Goede doelen krijgen de beschikking per aanvraagdatum, mits zij voldoen aan de gestelde eisen. De staatssecretaris heeft in een besluit van 6 april 2010 goedgekeurd dat de beschikking met terugwerkende kracht kan worden afgegeven. Deze goedkeuring ziet onder andere op de volgende situaties:

  1. Als het goede doel op 1 januari van het kalenderjaar bestaat en zij in hetzelfde kalenderjaar een verzoek doet om te worden aangemerkt als ANBI, kan zij met terugwerkende kracht tot 1 januari van datzelfde kalenderjaar worden aangemerkt als ANBI mits zij op 1 januari al voldeed aan alle eisen.
  2. Een nieuw opgerichte instelling die in het jaar van oprichting een verzoek doet om te worden aangemerkt als ANBI, kan met terugwerkende kracht tot de datum van oprichting als zodanig worden aangemerkt mits zij vanaf dat moment al voldeed aan alle eisen.

 

Geef een reactie