Geen rust aan het ANBI front in 2014
9 januari 2014 Door: Peter Duijzend

Geen rust aan het ANBI front in 2014

Aan het begin van het nieuwe jaar kijkt Taxence met een aantal specialisten naar wat 2014 op fiscaal gebied zal brengen. In deze previews besteden we aandacht aan de wijzigingen die per 1 januari zijn doorgevoerd, maar kijken we ook naar eventuele toekomstige veranderingen. Sigrid Hemels kijkt vooruit naar wat 2014 voor de anbi brengt. Zij is hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en verbonden aan Allen & Overy LLP Amsterdam.  Algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) staan al geruime tijd in de politieke belangstelling. Deze belangstelling heeft steeds veranderende wet- en regelgeving tot gevolg die deels symbolisch van aard is (ik denk hierbij aan de per 2014 weer gewijzigde integriteitsbepaling). Sinds 2008 zijn de regels al 5 keer veranderd (in 2008, 2010, 2012, 2013 en 2014). Ik zou het de anbi’s van harte gunnen om nu eens een paar jaar niet aan nieuwe regels onderwopen te worden.

 

Transparantie-eisen

Topprioriteit voor anbi’s is dat ze hun website op orde hebben en voldoen aan de transparantie-eisen die op 1 januari 2014 zijn ingegaan. Ik krijg inmiddels signalen van kleinere anbi’s dat ze vanwege de met de nieuwe regels gepaarde administratieve lastendruk overwegen om zichzelf op te heffen of onder te brengen bij een grotere anbi die de menskracht en de middelen heeft om aan alle eisen te voldoen. Dat is jammer, omdat de anbi-eisen daarmee het kleine, particuliere initiatief in de kiem lijken te smoren. En dat in de tijd van de participatiesamenleving.

 

Periodieke giften

Positief is de lastendrukvermindering door het per 2014 niet langer noodzakelijk zijn van een notariële akte voor het doen van een periodieke gift. Dit vergroot de mogelijkheden van anbi’s om deze giften te werven. Periodieke giften zijn van belang, omdat deze door de vijf-jaarseis voor structurelere financiering zorgen dan andere giften. Dit rechtvaardigt ook de ruimere aftrek voor periodieke giften. Anbi’s moeten zichzelf echter in bescherming nemen tegen opportunistische gevers die de periodieke gift voor minimale bijdragen willen gebruiken. Op grond van de wet is de periodieke gift niet aan een minimum gebonden. Omdat er voor een anbi wel administratieve lasten aan een dergelijke gift verbonden zijn, raad ik anbi’s aan om duidelijk te communiceren, bijvoorbeeld op hun website, dat zij alleen onderhandse periodieke giften aanvaarden boven een bepaald minimum per jaar. Wat de hoogte is van dat minimum kan per anbi verschillen: voor de één zal het minimaal € 125 zijn, voor de ander wellicht meer of minder. Dit is vergelijkbaar met wat veel anbi’s nu al doen met de notariële akte: als de gift een bepaald minimumbedrag overtreft, neemt de anbi de kosten van de akte voor haar rekening.

 

Jurisprudentie anbi-status

Niet alleen de veranderende regelgeving, ook de jurisprudentie zal anbi’s blijven bezig houden. Sinds de invoering van de voor bezwaar vatbare anbi-beschikking is een stroom aan jurisprudentie op gang gekomen over de vraag wat een algemeen en wat een particulier belang is. Zo zijn verschillende levensbeschouwlijke instellingen hierover in discussie met de belastingdienst. Ik verwacht dat ook in 2014 veel jurisprudentie zal volgen. Omdat lagere rechters vaak tegenstelde uitspraken doen, zal de Hoge Raad in veel gevallen het verlossende woord moeten spreken. Dat vergt veel uithoudingsvermogen van anbi’s. Diverse fanfares en harmoniën hebben inmiddels de moed opgegeven. Zij kunnen een voorbeeld nemen aan de dorpshuizen en de woningbouwverenigingen: na jarenlange procedures heeft de Hoge Raad in 2012 geoordeeld dat deze het algemeen belang kunnen dienen.

Kortom: ook in 2014 zal het niet rustig worden aan het anbi-front!

Bron: Geen rust aan het anbi front in 2014: Taxcene

Geef een reactie