Giftenaftrek
18 november 2013 Door: Duijzend

Giftenaftrek

Giftenaftrek geniet u als donateur indien u geeft aan een goed doel die door de Belastingdienst is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. De Belastingdienst betaalt dus onder voorwaarden mee aan uw schenkingen. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst u na de aangifte inkomstenbelasting het verschil terug betaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om zelf meer over te houden of het voordeel mee te schenken aan de ANBI van uw voorkeur.

De Belastingdienst kent voor particulieren 2 soorten aftrekbare schenkingen. Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, mogen zij geheel of gedeeltelijk in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen van de donateur.

Giftenaftrek: Volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Periodiek schenken ook wel periodieke giften of lijfrenteschenkingen genoemd zijn volledig aftrekbaar voor u als donateur. De basis voor deze schenking is dat u een overeenkomst sluit met een ANBI waarbij u zichzelf verplicht om gedurende een minimale periode van vijf jaar, jaarlijks een vast bedrag  te schenken. Deze overeenkomst moet direct stoppen bij het overlijden van de schenker. Vanaf 2014 kan deze overeenkomst zelf door de donateur en het goede doel worden opgesteld, via een notaris of door middel van een modelovereenkomst van de Belastingdienst worden opgesteld. Lees hier meer over periodiek schenken >>>

Giftenaftrek: Niet of beperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Voor de aftrek van “gewone giften” geldt een drempelbedrag en een maximum die afhankelijk is van uw inkomen. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Heeft u een fiscaal partner? Ja, dan moet u het inkomen en de giften bijelkaar optellen. Het aftrekbare bedrag mag u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is. In veel gevallen komt men niet eens over de drempel of slechts voor een klein gedeelte en zijn giften dus niet of slechts voor een gedeelte afrekbaar. Lees hier meer over “gewone giften”>>>

One thought on “Giftenaftrek

Geef een reactie