giftenbesluit 2014 over giften en ANBI’s
31 december 2014 Door: Peter Duijzend

giftenbesluit 2014 over giften en ANBI’s

giftenbesluit 2014 over giften en ANBI's

goedkeuring voor periodieke giften in 2014 zijn betaalt voor het sluiten van de overeenkomst. De vacatiegelden en periodieke giften die bij legaat worden kwijtgescholden.