Heeft een naamswijziging stichting gevolgen voor de ANBI-status?
22 november 2016 Door: Peter Duijzend

Heeft een naamswijziging stichting gevolgen voor de ANBI-status?

Stichting X heeft haar naam veranderd in Stichting Y. Dit is via notariële akte vastgelegd. Stichting X heeft een ANBI-status. Welke stappen moeten wij ondernemen om er voor te zorgen dat deze ANBI-status overgaat op de nieuwe Stichting Y? De naamswijziging heeft in beginsel geen gevolgen voor de ANBI-status. De stichting houdt hetzelfde KvK nummer en RSIN nummer. De notaris heeft de nieuwe naam doorgegeven aan de KvK. Als het goed is geeft de KvK dit ook door aan de Belastingdienst. Zekerheidshalve raad ik u aan om zelf de naamswijziging kenbaar te maken aan de Belastingdienst waar de stichting onder ressorteert. Als de naamswijziging is doorgevoerd dan is de stichting onder de nieuwe naam te vinden in het ANBI-register. Wijzigt ook het internetadres met betrekking tot de publicatieverplichting dan kunt u dit doorgeven met opgaaf of wijziging internetadres ANBI.