Hoe staat het met het Validatiestelsel filantropie?
2 juni 2015 Door: Peter Duijzend

Hoe staat het met het Validatiestelsel filantropie?

Validatiestelsel filantropie is samengevat bedoeld om:

  • versnippering van verschillende keurmerken voor ANBI’s tegen te gaan
  • bestaande keurmerken te vervangen door één erkenningsregeling; en
  • kwaliteit en transparantie in de sector en kwaliteit van het toezicht te verbeteren.

Stand van Zaken Validatiestelsel Filantropie

De VFI en IF willen 1 januari 2016 in bedrijf zijn.  Dit betekent voor alsnog:

  • Toezicht op basis van vertrouwen (de toezichthouder probeert de organisatie naar een hoger plan te tillen i.p.v. strikt controleren of alle regels worden nageleefd;
  • Organisatie met jaarinkomsten onder de € 100.000,- of met een beperkte omvang zijn niet verplicht om zich aan te sluiten;
  • bedacht is dat de Kennisbank filantropie gaat fungeren als centraal informatiepunt;
  • Organisaties die mee doen komen automatisch onder het toezicht van het CBF;
  • Alle ANBI eisen moeten nageleefd worden;
  • Voor organisaties die zich willen aansluiten gaan extra eisen gelden die zwaarder worden naar mate de omvang van de organisatie groter wordt;

Het is ook mogelijk dat de branche het Ministerie van Financiën en Veiligheid & Justitie verzoekt om het validatiestelsel algemeen verbindend te verklaren waardoor organisatie met een bepaald  jaarinkomsten omvang verplicht mee moeten doen.

De betrokken partijen liggen nog niet op een lijn. Kan het CBF de werkzaamheden aan? Het nieuwe stelsel zorgt voor heel veel meer organisaties die gevalideerd moeten worden.

Kerkgenootschappen en vermogensfondsen

Kerkgenootschappen moeten vanaf 1 januari 2016 ook voldoen aan de publicatieplicht voor ANBI’s. Zij zorgen voor hun eigen lijn met normen voor de erkenning en het toezicht daarop. De vermogensfondsen hebben nog geen beslissing genomen of zij zich aansluiten bij het validatiestelsel.

bron: Partin