Inschrijfvergoeding KvK vanaf 15 februari 2014
20 februari 2014 Door: Peter Duijzend

Inschrijfvergoeding KvK vanaf 15 februari 2014

Voor de inschrijving van een nieuwe onderneming of organisatie in het Handelsregister, geldt vanaf 15 februari 2014 een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50,-. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel. De inschrijfvergoeding is verschuldigd bij de eerste inschrijving van een onderneming of organisatie in het Handelsregister, maar ook bij een voortzetting, overname, splitsing of fusie waarbij een nieuwe onderneming of organisatie wordt ingeschreven. Deze vergoeding dekt de administratieve kosten die aan de inschrijving zijn verbonden.

U betaalt een (eenmalige) inschrijfvergoeding als:

  • u een onderneming, vereniging of stichting start;
  • u een onderneming voortzet of overneemt;
  • er bij fusie of splitsing een nieuwe onderneming ontstaat.

Bron: www.kvk.nl

Geef een reactie