Kan een steunstichting van een niet ANBI kwalificeren als ANBI?
27 augustus 2015 Door: Peter Duijzend

Kan een steunstichting van een niet ANBI kwalificeren als ANBI?

Een steunstichting is vaak stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een andere instelling. Kan een steunstichting kwalificeren als ANBI? Een algemeen nut beogende instelling is volgens de wet een instelling (niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven)die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt, haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maakt, voldoet aan de wettelijke vereisten, gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en door de inspecteur als zodanig is aangemerkt. Wanneer een steunstichting voldoet aan deze criteria kan het aangemerkt worden als ANBI.  Ben je algemeen nuttig als stichting als je uitsluitend geld binnenhaalt? Hieronder gaan wij hier nader op in.

Wat wordt beschouwd als algemeen nuttig?

In de wet is een opsomming opgenomen wat gezien wordt als algemeen nuttig. Dit zijn:

 • welzijn;
 • cultuur;
 • onderwijs, wetenschap en onderzoek;
 • bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid;
 • gezondheidszorg;
 • jeugd- en ouderenzorg;
 • ontwikkelingssamenwerking;
 • dierenwelzijn;
 • religie, levensbeschouwing en spiritualiteit (kerken);
 • de bevordering van de democratische rechtsorde (politieke partijen);
 • volkshuisvesting;
 • een combinatie van de bovengenoemde doelen, alsmede
 • het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling.

Steun stichting ANBI?

Op basis van de wet “het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling.” kan een steunstichting alleeen als ANBI aangemerkt worden als de stichting die zij ondersteunen zelf ANBI is. Dit wordt nogmaals bevestigd in de volgende uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Zelf een steunstichting oprichten en de ANBI-beschikking aanvragen? ANBI.nl heeft veel praktische ervaring met het opstellen van ANBI waardige statuten. Stel je eigen stichting samen via ANBI.nl. Wij zorgen voor oprichting en inschrijving van de stichting bij de KvK. Daarna kan je zelf de ANBI status aanvragen bij de Belastingdienst.  Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier stichting online.