Kerken moeten internetadres doorgeven aan Belastingdienst
10 oktober 2015 Door: Peter Duijzend

Kerken moeten internetadres doorgeven aan Belastingdienst

Onlangs heeft de Belastingdienst kerkelijke instellingen aangeschreven met het verzoek om hun internetadres door te geven. Zelfstandige onderdelen van deze instellingen zoals kloosters en weeshuizen moeten ook hun internetadres doorgeven. Voor ANBI’s geldt sinds 2014 een publicatieplicht. Dit betekent dat deze ANBI’s bepaalde gegevens op het internet moeten publiceren die van belang zijn voor donateurs. Kerken en hun zelfstandige onderdelen hoeven pas vanaf 1 januari 2016 te voldoen aan deze verplichting. Zij hoeven minder gegevens door te geven dan ‘gewone’ ANBI’s. in. Er gelden echter wel een aantal uitzonderingen met betrekking tot de gegevens die zij moeten publiceren.

Namen van bestuurders van kerken niet publiceren

Is uw kerkelijke instelling een ANBI? Dan hoeft u de namen van de bestuurders niet te publiceren op internet. Dit vanwege de privacy en de bescherming van persoonsgegevens van de kerkbestuurders.

Geen balans publiceren

Kerken hoeven geen balans te publiceren. Zij moeten wel de volgende informatie publiceren:

  • een staat van baten en lasten en een toelichting
  • een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek of thema
  • een overzicht van de voorgenomen bestedingen en een toelichting daarop

Hoe en wanneer moeten de kerken hun internetadres doorgeven?

De kerken en hun zelfstandige onderdelen kunnen gebruikmaken van het formulier ‘Opgaaf internetadres ANBI’. Ze moeten dit formulier vóór 1 december 2015 terugsturen. De Belastingdienst publiceert het internetadres vervolgens voor 1 januari 2016 in het programma ‘Anbi opzoeken’.

 

Eenvoudig voldoen aan je publicatieverplichtingen als Kerk? ANBI.nl is een publicatieportaal voor algemeen nut beogende instellingen. Via ANBI.nl kan je eenvoudig en overzichtelijk voldoen aan je publicatieverplichtingen. Je ontvangt direct je eigen internetadres voor de Belastingdienst. Je profiel pagina kan je zelf actueel houden. Voordelig abonnementstarief van € 35,- incl. btw per kalenderjaar. Je ANBI aanmelden kan via deze link>>