Kerkgenootschappen moeten voldoen aan de publicatieplicht voor ANBI’s
1 mei 2015 Door: Peter Duijzend

Kerkgenootschappen moeten voldoen aan de publicatieplicht voor ANBI’s

Kerkgenootschappen moeten vanaf 1 januari 2016 voldoen aan de publicatieplicht voor ANBI’s. Als uw kerk of instelling hoort bij een kerkgenootschap met een zogenoemde groepsbeschikking van de Belastingdienst, moet u alsnog afzonderlijk voldoen aan de publicatieplicht.

Convenant

Tussen de Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Belastingdienst is destijds een convenant gesloten. Daarin is bepaald is dat ieder kerkgenootschap zich inspant om erop toe te zien dat de zelfstandige onderdelen blijven voldoen aan de wettelijke criteria voor de ANBI’s. Indien de Belastingdienst bij controles hierover twijfels heeft zal zij over die gevallen eerst in contact treden met het kerkgenootschap, voordat tot definitieve maatregelen wordt overgegaan. Twee keer per jaar spreken het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Belastingdienst elkaar over de controle, handhaving en toezicht op de uitvoering.

Een parochie of gemeente hoeft dus niet zelf een beschikking aan te vragen bij de Inspecteur van de Belastingen. Artikel 5B lid 6 AWR kent de mogelijkheid om een groep met elkaar verbonden instellingen als ANBI-instellingen te erkennen in één groepsbeschikking. Dat is gebeurd voor de kerkgenootschappen in Nederland, die aangesloten zijn bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

Wat moeten kerkbestuurders doen?

Individuele kerkelijke instellingen hebben reeds een RSIN-nummer. Instellingen die onder het CIO vallen worden binnenkort geïnformeerd over het individuele RSIN-nummer. En kerkelijke instellingen die onder een groepsbeschikking vallen, worden via de koepel geïnformeerd. Zij hoeven op dit moment nog niet zelf individueel een RSIN-nummer aan te vragen, maar worden dus tijdig geïnformeerd.

Bron: Belastingdienst

 

Eenvoudig voldoen aan je publicatieverplichtingen als kerkgenootschap? ANBI.nl is een publicatieportaal voor kerkgenootschappen en andere goede doelen. Via ANBI.nl kan je eenvoudig en overzichtelijk voldoen aan je publicatieverplichtingen. Je ontvangt direct je eigen internetadres voor de Belastingdienst. Je profiel pagina kan je zelf actueel houden. Voordelig abonnementstarief van € 35,- incl. btw per kalenderjaar. Als kerkgenootschap betaal je in 2015 geen abonnementskosten. Je kerkgenootschap aanmelden kan via deze link>>