Kerkgenootschappen, moskeeën en de ANBI publicatieplicht
14 juli 2014 Door: Peter Duijzend

Kerkgenootschappen, moskeeën en de ANBI publicatieplicht

Kerkgenootschappen met een ANBI-status hoeven pas op 1 januari 2016 te voldoen aan de wettelijke publicatieplicht. In een reactie op kamervragen over de overgangsregeling liet Staatssecretaris Wiebes het volgende weten: Voor ANBI’s geldt per 1 januari 2014 een wettelijke publicatieplicht op grond waarvan bepaalde gegevens via internet openbaar moeten worden gemaakt, waaronder het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN). Dit nummer wordt toegekend door de Kamers van Koophandel. Voor alle ANBI’s die kerkgenootschap zijn geldt een overgangsregeling als zij via een groepsbeschikking als ANBI zijn aangewezen. Zij hoeven pas op 1 januari 2016 te voldoen aan de wettelijke publicatieplicht.

Overgangsregeling kerkgenootschappen

Deze overgangsregeling houdt verband met het feit dat individuele kerkgenootschappen in veel gevallen niet beschikken over een eigen RSIN. Om hen in de gelegenheid te stellen een eigen RSIN aan te vragen en hun administratie daaraan aan te passen, is gekozen voor de overgangsregeling. Omdat de meeste kerkgenootschappen bij groepsbeschikking zijn aangewezen past de Belastingdienst de regeling in de praktijk toe op alle kerkelijke instellingen, ongeacht de geloofsrichting. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook moskeeën tot 1 januari 2016 de tijd hebben.

Brief d.d. 4 juli 2014, reactie op kamervragen over coulance voor kerkgenootschappen tav publicatieplicht voor ANBI’s

Eenvoudig voldoen aan je publicatieverplichtingen als ANBI? ANBI.nl is een publicatieportaal voor algemeen nut beogende instellingen. Via ANBI.nl kan je eenvoudig en overzichtelijk voldoen aan je publicatieverplichtingen. Je ontvangt direct je eigen internetadres voor de Belastingdienst. Je profiel pagina kan je zelf actueel houden. Voordelig abonnementstarief van € 35,- incl. btw per kalenderjaar. Je ANBI aanmelden kan via deze link>>