Loketinstelling: Giften met een doorgeefverplichting
2 november 2018 Door: Peter Duijzend

Loketinstelling: Giften met een doorgeefverplichting

Bij het Gerechtshof Den Haag speelde het volgende: Een donateur heeft een betaling gedaan aan een ANBI. Deze ANBI heeft een bedrag van € 2.500 doorbetaald aan een andere vereniging, die geen ANBI-status heeft. Uit correspondentie tussen de stichting donateur is opgenomen:  “Het gehele bedrag (€ 2500,-) is, zoals u wenste, aan het project van de Vereniging x uitgegeven. Wij danken u voor uw steun” Volgens het Hof is het aannemelijk dat de ANBI het bedrag op verzoek van donateur heeft doorbetaald aan de vereniging. In zoverre is de ANBI opgetreden als loketinstelling, zodat geen gift aan haar is gedaan maar aan de niet-ANBI. De donateur heeft voor deze gift geen recht op aftrek.

Loketinstelling

De donateur stelt in de procedure dat het een gift heeft gedaan aan de ANBI. Het Hof stelt bij de beoordeling van deze stelling het volgende voorop. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds steunstichtingen of enige andere ANBI in het algemeen en anderzijds zogenoemde loketinstellingen. Waar een steunstichting/ANBI giften inzamelt ter verwezenlijking van haar eigen algemeen nuttige doelstellingen, worden bij loketinstellingen giften onder aanwijzing van de donateur aan een derde begunstigde gedaan.

Op het moment dat deze derde de schenking aanvaardt, is sprake van een schenking rechtstreeks aan deze persoon. De bevoordelingsbedoeling van degene die de gift verricht, is bij loketinstellingen niet gericht op die instelling zelf maar op de derde. De gift wordt door een loketinstelling niet ontvangen en aangewend vanuit een eigen (algemeen nuttige) doelstelling, maar wordt op aanwijzing van de donateur ‘doorgesluisd’. De loketinstelling wordt niet verrijkt met het bedrag van de gift, maar geeft die slechts door op aanwijzing van de donateur (zie de conclusie inzake Stichting GeefGratis van A-G IJzerman voor HR 22 april 2016, nr. 14/06262, ECLI:NL:PHR:2015:2256, BNB 2016/146).

Volgens het Hof is aannemelijk dat de donateur aan de ANBI gedane betaling van € 2.500 door de ANBI op verzoek van donateur is doorgegeven aan de Vereniging. Deze betaling kan dus niet worden aangemerkt als een gift aan de ANBI. De ANBI is met betrekking tot deze gift opgetreden als loketinstelling. De betaling moet dan ook worden beschouwd als een gift van belanghebbende aan de Vereniging. Aangezien de Vereniging geen ANBI is, heeft belanghebbende voor deze gift geen recht op aftrek.

slot

Let als donateur dus op met eventuele wensen die verbonden worden aan de giften. Donateur die bepaalde projecten van de ANBI zelf steunen hoeven zich uiteraard niet ongerust te maken.

 

Bron: ECLI:NL:GHDHA:2018:2726