Over ANBI.nl

ANBI.nl (Intervivos B.V.)  is een publicatieportaal voor ANBI’s. Wat kan ANBI.nl betekenen voor uw organisatie? Het geheel vernieuwde platform biedt uw organisatie de mogelijkheid om donateurs en belangstellenden te informeren over de werkwijze, ambities en daarmee gelijk te voldoen aan uw wettelijke publicatieverplichting. Op ANBI.nl staan de gebruikerservaringen van uw donateurs centraal. U kunt met het platform fondsen werven door uw eigen donatiemodule te koppelen aan uw publicatiepagina voor eenmalige of structurele giften. ANBI.nl biedt u meer dan alleen een manier om te voldoen aan uw publicatieverplichting. Meld uw ANBI direct aan op ANBI.nl>>>

Hieronder alle voordelen van ANBI.nl op een rijtje:

 • Voldoen aan uw publicatieverplichtingen;
 • Onafhankelijk en deskundig;
 • Direct uw eigen internetadres voor de Belastingdienst;
 • Unieke domeinnaam en Google vriendelijk voor een optimaal zoekresultaat;
 • Schenkcalculator (bereken het inkomstenbelastingvoordeel van giften);
 • Fondsenwerving;
 • Voordelig abonnementstarief € 45,- incl. btw per jaar;
 • Altijd toegankelijk via internet.

Hoe kan ik onze organisatie aanmelden?

U kunt dat doen via onze website>>>. Wat heeft u nodig? Hou een recent uittreksel KvK bij de hand. Zes maanden na afloop van het boekjaar dient u als ANBI de balans en de staat van baten en lasten te publiceren met toelichting. Voor 2023 dient u dus de jaarrekening 2022 te publiceren. Zorg ervoor dat deze samen met de hoofdlijnen van uw beleidsplan, vergoedingen aan bestuurs- directieleden, een actueel verslag in pdf beschikbaar zijn om te kunnen uploaden.

Voordelen ANBI.nl

 • Onafhankelijk
 • Informatie over de ANBI regelgeving
 • Informatie over de giftenaftrek
 • Rekenmodules
 • Altijd het laatste ANBI nieuws
 • Fondsen werven

Kosten

Voor de vermelding op ANBI.nl wordt een abonnementstarief gehanteerd van € 45,- per kalenderjaar. Hiervoor ontvangt u uw eigen overzichtspagina met internetadres waarop uw organisatie de verplichte informatie kan publiceren. Daarnaast kunt u uw eigen donatiemodule of Ideal link koppelen. Donateurs periodieke schenkingsovereenkomsten laten aanvragen en gebruik maken van de rekentools die het belastingvoordeel berekenen van giften aan Anbi’s.

Meer informatie