Overeenkomst periodieke giften Schenkservice
27 februari 2014 Door: Peter Duijzend

Overeenkomst periodieke giften Schenkservice

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. Vanaf 2014 kunt u een overeenkomst periodieke giften op 2 manieren vastleggen, namelijk:

  • via een notariele akte bij een notaris;
  • in een schriftelijke overeenkomst tussen u en een ANBI;

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel? Deze kunt u via Schenkservice op twee manieren aanvragen:

Voordeel van het formulier van Schenkservice is dat het voldoet aan alle vereisten. Daarnaast is in hetzelfde formulier een SEPA machtiging opgenomen. Wordt er meer dan € 1.000,- per jaar geschonken dan dient het formulier als volmacht voor het opstellen van een notariele akte.

 Voordeel periodieke giften

Het grote voordeel voor u is dat uw periodieke gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of
  • meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de Schenkcalculator >>>.

Geef een reactie