Periodiek schenken vanaf 2014!
15 november 2013 Door: Duijzend

Periodiek schenken vanaf 2014!

Periodieke giften (periodiek schenken) aan algemeen nut beogende instellingen zijn onder de huidige wetgeving fiscaal aftrekbaar indien zij bij notariële akte zijn vastgelegd en voor een looptijd van ten minste vijf jaar (maar eindigend uiterlijk bij overlijden) zijn aangegaan. De staatssecretaris van Financiën is voornemens om per 1 januari 2014 naast de notariële akte ook periodieke giften die via een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en ontvangende partij wordt vastgelegd fiscaal aftrekbaar te maken.  Hiertoe zal de Belastingdienst een modelovereenkomst ter beschikking stellen. Als de plannen volgend jaar uitgevoerd worden dan staat het u als donateurs vrij om de schenking aan te gaan bij:

    • notariële akte;
    • onderhandse overeenkomst;
    • modelovereenkomst van de Belastingdienst.

Het gebruik van de aangekondigde modelovereenkomst voor een periodieke schenking wordt niet verplicht. Deze overeenkomst wordt bij wijze van service door de Belastingdienst ter beschikking gesteld. Een schenking hoeft dus niet perse te gebeuren met de model overeenkomst die op de website van de Belastingdienst komt te staan.

Als donateur of goed doel mag je zelf ook een overeenkomst opstellen. Dit is echter nog niet mogelijk omdat het nog onduidelijk is wat er precies moet worden opgenomen in de onderhandse overeenkomst. Een besluit van de staatssecretaris van Financiën over de inhoud van de schenkingsovereenkomst volgt nog. Wanneer is onduidelijk. De verwachting is nadat de wetgeving door de Eerste Kamer is.

Vergaderdata Belastingplan en schenkingsovereenkomst

De behandeling van het Belastingplan 2014 in het parlement is geweest. Eind oktober en begin november praat de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer over het Belastingplan. Half november (week 46) volgt het plenaire debat.

De Eerste Kamer is volgens de planning op 17 december klaar met de behandeling van het Belastingplan. Het duurt dus nog even voor er volledige zekerheid is over de nieuwe schenkingsovereenkomst en hoe de details in de praktijk geregeld gaan worden. Een ruime Kamermeerderheid heeft zich in ieder geval uitgesproken vóór het voorstel.

Schenkservice biedt vanaf 1 januari 2014 de notariële akte en de onderhandse schenkingsovereenkomst aan via haar website. Als goed doel kunt u zelf bepalen vanaf welk bedrag er een onderhandse of notariële overeenkomst moet worden opgesteld. We houden u op de hoogte. Wilt u nog voor 2013 een schenkingsovereenkomst aangaan dan heeft u een notariele akte nodig. Deze vraagt u kosteloos aan via Schenkservice.

One thought on “Periodiek schenken vanaf 2014!


    Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'anbi_comment' not found or invalid function name in /home/customer/www/anbi.nl/public_html/wp-includes/class-walker-comment.php on line 183

Geef een reactie