Periodieke giften en gewone giften
4 juli 2017 Door: Peter Duijzend

Periodieke giften en gewone giften

Als iemand een periodiek gift vastlegt van bijvoorbeeld € 1.000,- per jaar, maar daarnaast ook nog een aantal kleinere giften doet aan andere instanties is er dan nog steeds sprake van volledige aftrekbaarheid? Of moeten dan ook alle andere giften periodiek zijn vastgelegd? 

Er is geen sprake van volledige aftrekbaarheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Gewone giften daar geldt een aftrekbeperking voor. Door deze naast elkaar te laten bestaan heb je dus geen volledige giftenaftrek. Hieronder wordt de fiscale behandeling beschreven.

Fiscale behandeling gewone giften

Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempel en een maximum. De drempel is 1% van uw verzamelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw verzamelinkomen. Verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Verzamelinkomen en fiscaal partnerschap

Heeft u het gehele fiscale jaar een fiscaal partner? Tel dan de aftrekbare gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen telt u de verzamelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is.

Voorbeeld fiscale behandeling ‘ gewone’ gift:

De heer Jansen heeft een verzamelinkomen van € 50.000. De heer Jansen schenkt € 700 per jaar aan zijn kerkelijke instelling. De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van zijn drempelinkomen. In zijn geval is €500 niet aftrekbaar en €200 wel aftrekbaar tegen 42%. Netto betaalt de heer Jansen voor deze gift € 616 (€ 700 – € 84 (=42%van €  200)). De kerkelijke instelling ontvangt € 700.

Bij een periodiek schenking geldt de drempel niet. De heer Jansen ontvangt €294 (=42% van € 700) terug en betaalt netto € 406. De kerkelijke instelling ontvangt € 700. Een jaarlijkse besparing van €210 (€616 – € 406).

Overstappen?

Wilt u overstappen van gewone giften naar periodieke giften dan adviseert Schenkservice om dit vanaf een nieuw kalenderjaar te doen. Het fiscale jaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Heeft u in een jaar gewone en periodieke giften naast elkaar gedaan dan wordt de aftrek afzonderlijk beoordeeld.  Zie het onderstaande voorbeeld.

De heer Jansen heeft een verzamelinkomen van € 35.000. Meneer Jansen besluit halverwege het jaar om over te stappen en zijn gift van € 700 vast te leggen in een periodieke gift. Hij heeft al € 360 betaalt. Meneer Jansen moet na het sluiten van zijn schenkingsovereenkomst € 700,- betalen. Het bedrag wat al betaald is telt niet mee voor de periodieke gift. In totaal heeft meneer Jansen € 1.050 geschonken. Voor de inkomstenbelasting is de € 350 niet aftrekbaar (1% van 35.000). € 10,- is aftrekbaar tegen 42% (€4,20). De € 700 is volledig aftrekbaar. Hiervan ontvangt hij € 294 terug. De heer Jansen betaalt netto ((€294+€4,20)- €1.050) € 752 (afgerond). Kanttekening die wij hierbij maken is dat het bedrag boven de € 350,- al aftrekbaar is onder de gewone giftenregeling en dat de periodiek gift in dat jaar geen voordeel heeft gebracht.

Het is niet verplicht om kalenderjaren te hanteren bij uw schenkingsovereenkomst. Het is echter niet praktisch om het anders te doen. U moet het eerste jaar en het laatste jaar goed invullen bij uw belastingaangifte. Daarnaast kan het ook zo zijn dat het softwaresysteem van het goede doel alleen maar uitgaat van kalenderjaren. Fiscaal kunt u met uw gewone giften het fiscale voordeel van uw periodieke giften teniet doen als u deze in een kalenderjaar combineert.

Periodieke giften

Als u structureel geeft aan goede doelen dan is het verstandig om dit vast te leggen via een periodieke gift. Dit kan online via Schenkservice. Hierbij kunt u meerdere goede doelen opnemen in een overeenkomst. Op deze wijze zijn al uw giften aftrekbaar. Als u al bedragen heeft geschonken dan zijn deze niet meer onder de periodieke gift te brengen. Vraag dan de periodieke gift aan met ingang van het volgende kalenderjaar.