Publicatieplicht: ANBI’s zet voor 1 juli de financiële gegevens online!
9 juni 2017 Door: Peter Duijzend

Publicatieplicht: ANBI’s zet voor 1 juli de financiële gegevens online!

publicatieplicht: Voor het verkrijgen of behouden van de ANBI status moet een ANBI op een website gegevens publiceren over het functioneren van de ANBI (art. 1a Uitv. reg. AWR lid 1 sub j). De informatie over het functioneren van de ANBI moet jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt worden. Is het boekjaar van jouw ANBI stichting/vereniging/kerkgenootschap gelijk aan het kalenderjaar dan ben je dus verplicht om voor 1 juli 2017 de gegevens over 2016 te publiceren.

ANBI's publiceert voor 1 juli de gegevens

Wat moet een ANBI aan financiële gegevens publiceren?

‘gewone’ ANBI

Doe je aan fondsenwerving of zamel je goederen in bij derden dan moet je publiceren de balans en een overzicht van inkomsten (opbrengsten) en uitgaven, met toelichting;

Vermogensfondsen:

Een vermogensfonds die dus niet actief gelden gelden werft moet een overzicht van inkomsten (opbrengsten) en uitgaven en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting;

Kerkgenootschappen:

Een kerkgenootschap met een overzicht van inkomsten (opbrengsten) en uitgaven en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.

kerkgenootschappen hebben moeite met publicatieplicht anbi's

 

Kerkgenootschappen hebben moeite met de publicatieplicht

De belastingdienst heeft circa 1500 kerkgenootschappen gecontroleerd op de publicatieplicht. Daarbij zijn circa 600 gebreken vastgesteld die tijdig zijn aangepast, of waarvan de termijn waarbinnen de gegevens aangepast moeten worden nog loopt. Voor alsnog heeft de Belastingdienst nog geen ANBI-beschikkingen ingetrokken bij kerkgenootschappen vanwege de publicatieplicht.

Niet alleen kerkgenootschappen hebben moeite ook veel politieke partijen hebben de gegevens niet op orde. Zo kwam de VVD laatst in opspraak doordat een aantal stichtingen niet voldeden aan de publicatieverplichtingen.

 

 

Eenvoudig voldoen aan je publicatieverplichtingen? ANBI.nl is een publicatieportaal voor algemeen nut beogende instellingen. Via ANBI.nl kan je eenvoudig en overzichtelijk voldoen aan je publicatieverplichtingen. Je ontvangt direct je eigen internetadres voor de Belastingdienst. Je profiel pagina kan je zelf actueel houden. Voordelig abonnementstarief van € 35,- incl. btw per kalenderjaar. Je ANBI aanmelden kan via deze link>>