ANBI profiel

50PLUS

Algemene informatie

Rechtsvorm
Vereniging
Statutaire naam
50PLUS
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
50PLUS
Statutaire zetel
Den Haag
KvK nummer
32108213
RSIN
814392349
Activiteiten
Politieke Partij
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
50PLUS richt zich als brede volkspartij op het rechtvaardig en fatsoenlijk functioneren van de Nederlandse rechtsorde. Zij behartigt in het bijzonder de belangen van de oudere inwoners van Nederland en de oudere Nederlanders in het buitenland, eveneens alle belangen van de Nederlanders die zich tot 50PLUS voelen aangetrokken. Zij wil de betrokkenheid van burgers bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de politieke besluitvorming verbeteren en de dialoog tussen generaties bevorderen. Dit doel is nader omschreven in de Beginselverklaring, die door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
Wijze waarop doel behaald wordt
50PLUS wil dit doel bereiken met middelen die passend zijn binnen de Nederlandse rechtsorde. 50PLUS streeft naar een zo sterk mogelijke positie in de vertegenwoordigende lichamen van het Nederlands staatkundig bestel en de Europese Unie.
Subcategorie I
Politieke partij
Subcategorie II
Politieke partij
Subcategorie III
Politieke partij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
9
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Frits van der Pluijm
Bestuurslid
Geen
Maurice Koopman
Vice-voorzitter
Geen
Hylke Jacob ten Cate
Secretaris
Geen
Henk-Jan Verboom
Bestuurslid
Geen
Adriana Hernández
Bestuurslid
Geen
Cornelis Johannes Cornet
Penningmeester
Geen
Theun Wiersma
Bestuurslid
Geen
Jan Zoetelief
Voorzitter
Geen
Marianne Fennema
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Kneuterdijk 2
2514EN \'s-Gravenhage
Postadres
Postbus 292
2501 CG \'s-Gravenhage
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0800 - 5250502
WWW adres
http://50pluspartij.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000