ANBI profiel

Christengemeente Hermon

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
Christengemeente Hermon
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Helmond
KvK nummer
17252269
RSIN
812839456
Activiteiten
Religieuze
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Visie Als Christengemeente Hermon zijn wij ervan overtuigd dat iedereen een eeuwigheidswaarde heeft in Gods ogen. Ieder mens heeft kwaliteiten ontvangen die ingezet kunnen worden om de maatschappij te steunen en zo Gods Koninkrijk te bouwen hier op aarde. Missie Onze missie is dat men hun kwaliteiten ontdekken in God en ze inzetten in de maatschappij met kwaliteit en hoog standaard. Christengemeente Hermon richt zich tot ieder mens. Wij geloven wij men kunnen voorbereiden vanaf geboorte om zich in te zetten in de maatschappij met Gods principes. Wij richten ons op regio Eindhoven en omstreken.
Wijze waarop doel behaald wordt
•Alpha-cursus: Een zoektocht naar God en jezelf. •Discipelschapstraining: Een training die men stimuleert om te blijven streven naar het beste in hunzelf. (Afgeleid van Jezus en zijn 12 discipelen die Hij heeft getraind om een impact te maken in de wereld) Men leert kritisch te zijn in alles wat ze doen. Hoe zij zich gedragen en handelen op het werk, school, en volledige maatschappij.
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Dios Djawa
Voorzitter
Salaris

Contact informatie

Bezoekadres
Baltesakker 3
5625 TC Eindhoven
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
040-2489977
WWW adres
http://www.hermon.nl
Incassant id
NL49ZZZ172522690000

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000