ANBI profiel

De Bijenstichting

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
De Bijenstichting
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
37162596
RSIN
-
Activiteiten
Missie van de Bijenstichting • Het geven van voorlichting over met name wilde bijen en hommels omdat daar bij het brede publiek nog te weinig over bekend is. • Het volgen en beïnvloeden van het landbouw- en milieubeleid van de overheid . • Het stimuleren o
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Belangenbehartiging van wilde bijen en honingbijen in ruime zin
Wijze waarop doel behaald wordt
Met als communicatie middel de website willen we de Nederlanders bewust maken van het belang van honing- en wilde bijen voor voedselproductie. Daarnaast laten we zien dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het leefmilieu van bijen. We willen daarnaast de politiek benaderen om het beleid te beïnvloeden. Naast het bestuur zijn vele vrijwilligers actief om ons te helpen. Voor de vakinhoudelijke kant hebben we diverse adviseurs die gratis hun kennis ter beschikking stellen. De Bijenstichting tracht zoveel mogelijk acties te ondernemen in samenwerking met diverse andere natuur organisaties.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Dierenwelzijn
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Maaike Molenaar
Secretaris
Geen
Kayleigh Anna-May Hendrix
Penningmeester
Geen
Piek Stor-Luijmen
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Lindeseweg 2
7251 NK Vorden
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0575469832
WWW adres
http://www.bijenstichting.nl
Incassant id
NL44ZZZ37162596000

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000