ANBI profiel

De Maltha foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
De Maltha foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Bilthoven
KvK nummer
30230030
RSIN
818449020
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Kinderen kunnen om verschillende redenen een achterstand oplopen op school. Soms zijn kinderen voor een lange tijd afwezig geweest in verband met ziekte. Soms spelen er thuis omstandigheden waardoor het kind op school afgeleid is en niet langer bij kan blijven met de klas. Voor veel leerlingen kan er dan hulp gezocht worden, echter is er ook een groep kinderen voor wie extra hulp bij leren niet beschikbaar is vanwege bijvoorbeeld de financiële omstandigheden van het gezin. Wij van de Maltha foundation vinden dat ieder kind recht heeft op hulp bij leren. Daarom zet de Maltha foundation zich al ruim tien jaar in om kinderen te helpen die baat hebben bij extra ondersteuning. De foundation richt zich op kinderen uit het basisonderwijs bovenbouw en leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Wij werken vooral in groepen met als onderwerpen: het aanleren van studievaardigheden, leren plannen, faalangst reductie, sociale vaardigheid, toetsstress, enz. Onze missie is om zoveel mogelijk kinderen te helpen bij hun schoolcarrière zodat ook zij een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan.
Wijze waarop doel behaald wordt
De Maltha foundation heeft als doel om die leerlingen te helpen die hulp nodig hebben bij leren binnen het basis en het voortgezet onderwijs maar hier, vanwege financiële omstandigheden van de ouder(s), geen passende ondersteuning voor kunnen vinden. De stichting zal dit doel op twee manieren bereiken: 1. Door middel van het bekostigen van de extra ondersteuning, zodat deze leerlingen de mogelijkheid ontvangen om passende begeleiding, in de breedste zin van het woord, op het gebied van onderwijs te krijgen. 2. Het verzorgen van extra ondersteuning aan groepen en/of individuen op educatief vlak die dit zelf niet kunnen bekostigen met behulp van vrijwilligers. Leerlingen kunnen aangedragen worden voor hulp van de Maltha foundation door docenten, mentoren, scholen en/of ouders van de leerling.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Onderwijs
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://www.demalthafoundation.nl/organisatie/

Contact informatie

Bezoekadres
Soestdijkseweg Zuid 244
3721 AJ Bilthoven
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.demalthafoundation.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://www.demalthafoundation.nl/organisatie/

Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-