ANBI profiel

De Vesting

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
De Vesting
Ook genoemd (handelsnaam)
De Vesting
Zoeknaam
De Vesting
Statutaire zetel
Amerongen
KvK nummer
60808551
RSIN
854068454
Activiteiten
Religieuze organisatie.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
- Jezus Christus te erkennen als Hoofd van Zijn gemeente over deze wereld en Hem als levende Woord van God te onderwijzen aan alle volken. - alle ware gelovigen te erkennen als leden van het lichaam van Jezus Christus. - het bewerkstelligen van gemeenschap binnen de gemeente en éénheid van geloof. - het onderschrijven en uitdragen van de geloofsbelijdenis, de fundamentele christelijke waarheden, zoals die is opgenomen in artikel 4 van de statuten. - het voorzien in onderwijs en pastoraat, als een interkerkelijke organisatie, aan leden van de samenleving, ter verbetering van persoonlijke en interpersoonlijke relaties in binnen- en buitenland. - het geven van advies en ondersteuning aan kerken in Nederland, om hen in staat te stellen hun doelstellingen, vooral op het gebied van geloofszaken en Bijbels pastoraat, te - bewerkstelligen. - het ondersteunen van christenen en projecten die het evangelie van Jezus Christus en/of de grondslag, doelstelling of geloofsbelijdenis van het kerkgenootschap verspreiden. - het toerusten van christenen en het uitdragen van het christelijke geloof via onderwijs en trainingsconferenties.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het houden van wekelijkse samenkomsten en jaarlijkse conferenties. Het financieel ondersteunen van projecten in binnen- en buitenland.
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Jan van Zutphenweg 7
3958 GD Amerongen
Postadres
Postbus 70
3958 ZV Amerongen
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
WWW adres
http://www.gemeentedevesting.nl
Incassant id
Geen
Kenmerk incasso
Geen

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Gelovigen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000