ANBI profiel

Diaconie Gemeente des Heeren

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
Diaconie Gemeente des Heeren
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Hoogeveen
KvK nummer
90179935
RSIN
865232908
Activiteiten
Er wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling door de diaconie open te stellen voor zorgvragen en deze indien mogelijk in te vullen. Leden worden periodiek op de hoogte gesteld van de mogelijkheid geholpen te kunnen worden. Ook kunnen andere mensen aange
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De doelstelling van de diaconie a. het verlenen van materiƫle hulp aan personen die deel uit maken van de Gemeente des Heeren. De hulp kan worden gegeven in de vorm van een financiƫle bijdrage, verstrekking van goederen, en overige hulp/begeleiding/ondersteuning; b. het onderhouden van contacten of het organiseren daarvan, op welke wijze ook, met gemeenteleden die door bijvoorbeeld eenzaamheid, ouderdom, of ziekte daar (extra) behoefte aan hebben
Wijze waarop doel behaald wordt
De diaconie tracht haar doel te bereiken door: a. Aanwending van de hiervoor beschikbare geldmiddelen, daarbij zorgdragend voor een verantwoorde exploitatie. b. Het ondersteunen en begeleiden bij administratieve aangelegenheden en andere noodzakelijke diensten ten behoeve van de hulpvrager. c. Inzet van andere wettige middelen die kunnen strekken tot verwezenlijking van de doelstelling en passen binnen de grondslag van de diaconie.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
H. Okken
Voorzitter
Geen
L. de Neef
Secretaris
Geen
B. Trip
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Prieswijk 144
7916 RM ELIM
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
06-50802131
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-