ANBI profiel

Evangelische Gemeente Jozua

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
Evangelische Gemeente Jozua
Ook genoemd (handelsnaam)
Evangelische Gemeente Jozua Dordrecht
Zoeknaam
Jozua Dordrecht
Statutaire zetel
Dordrecht
KvK nummer
24483223
RSIN
009916465
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De gemeente stelt zich ten doel: 1. Een actieve en levende gemeente te zijn zoals dat beschreven staat in het Woord van God met Jezus aan het hoofd van de gemeente, geleid door zijn heilige Geest. 2. Het dienen van God in woord en daad. 3. Het eren en verheerlijken van God. 4. Het verkondigen van het evangelie van het Koninkrijk van Jezus Christus. 5. Mensen aan de voeten van Jezus te brengen, ze te dopen en ze te leren leven volgens het Woord van God, vervuld en geleid door de heilige Geest. 6. Mensen maken tot leerlingen (discipelen) van Jezus Christus. 7. Om te zien naar de armen, verdrukten, zieken en gebondenen en hen te helpen in woord en daad. 8. Het worden van een meer en meer bijbels functionerende gemeente.
Wijze waarop doel behaald wordt
De gemeente tracht haar doel te bereiken door: 1. Gods Woord in alles centraal te stellen door: a. Woordverkondiging b. Bijbelstudie c. Toetsing van opvattingen aan de bijbel d. Toetsing/correctie van gedrag van gemeenteleden aan bijbelse normen 2. Het houden van erediensten met: a. Gebed b. Woordverkondiging c. Lofprijzing en aanbidding d. Doop e. Viering van het avondmaal f. Het zoeken en bevorderen van de werking van de heilige Geest g. Ontmoeting 3. Toerusting in: a. Zorg dragen voor elkaar door 1. Elkaar onderling te helpen 2. Pastorale hulp 3. Materiƫle hulp b. Het ontdekken en leren gebruiken van geestelijke gaven ten behoeve van het koninkrijk van God, het werk van de gemeente en de gelovige. c. Onderwijs (eredienst, kringen, studieavonden) 4. Activiteiten te organiseren zoals: a. Samenkomsten (o.a. eredienst) b. Kringavonden c. Kinder-, tiener-, en jeugdsamenkomsten d. Bidstonden e. Evangelisatie f. Zending g. Diakonie h. Ontmoetingen tussen ouderen. i. Mannen- en vrouwen ontmoetingsdagen j. Cursussen 5. Contacten: a. Met andere gelovigen b. Met de andere (plaatselijke) kerkelijke gemeente(n), zoals bijvoorbeeld zustergemeente(n) c. Met de burgerlijke overheid en andere maatschappelijke organisaties d. Met niet-gelovigen door zending en evangelisatie 6. Organisatie: a. Oudsten inclusief een voorganger en diakenen b. Administratie van leden en verslagen van vergaderingen met besluiten c. Beheer financiƫn en vastlegging hiervan d. Beheer van de eigendommen van de gemeente en door alle andere wettige en passende middelen.
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Godsdienstig
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
T. Kitsz
Bestuurslid
Salaris
Jessica Kitsz
Bestuurslid
Salaris
Jurrian van der Straaten
Bestuurslid
Salaris
Johan den Boer
Bestuurslid
Salaris
Leo Rietdijk
Lid raad van toezicht
Geen
Theo Malschaert
Lid raad van toezicht
Geen
Nathan Gorter
Lid raad van toezicht
Geen
Jeroen Spijk
Lid raad van toezicht
Geen
Machteld Metz
Lid raad van toezicht
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Sikkelstraat 2
3319LJ Dordrecht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
078-6309900
WWW adres
http://www.jozua.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000