ANBI profiel

Franciscusgenootschap

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
Franciscusgenootschap
Ook genoemd (handelsnaam)
Franciscusgenootschap
Zoeknaam
www. franciscusgenootschap.nl
Statutaire zetel
Utrecht
KvK nummer
67192181
RSIN
856868930
Activiteiten
Het Franciscus genootschap zal zich bezig houden met het geven van hulp en ondersteuning aan minder bedeelden in onze samenleving. Het Franciscus genootschap hecht ook grote waarde aan de natuur, die een prachtige weergave is van de bron van ons bestaan, e
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het Kerkgenootschap heeft ten doel: 1. De mensenrecht te belichten naar artikel .1. van de Nederlandse Grondwet. Die aangeeft dat alle mensen, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 2. Het Franciscus kerkgenootschap houd zich aan de doelstellingen van Kerkgenootschappen, als bedoeld in artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zoals opgesteld op 24 juni 2004 opnieuw en ongewijzigd is vastgelegd. 3. Het belichten en streven naar de ontwikkeling van het individu en diens persoonlijke gaven en talenten die van grote betekenis zijn voor onze samenleving. Het scheppen van een broederschap, waarin men in elkaar noden en behoeftes kan voorzien. Het Kerkgenootschap is een op zichzelf staande geloof genootschap die haar geloofsbeleving baseert op de filosofie en de Vroomheid van Sint Franciscus de belichaming van een nieuw persoonlijk gekleurd soort vroomheid. 4. De verantwoordelijkheid te accepteren om de grote opdracht te vervullen, namelijk de verbreiding van het bewust maken van mensen wat het leven te bieden heeft als een van de manieren om dichter bij elkaar en ons innerlijke wezen te komen. Onderricht over natuur behoud en diens prachtige weergave die van groot belang is voor ons bestaan. 5. Eenheid en gemeenschap tussen individuen en hun verschillende taken, interesses en waarden te creƫren, voor de orde en samenhang van een goede maatschappij, waar een ieder word gerespecteerd desondanks ieders overtuiging of afkomst.
Wijze waarop doel behaald wordt
Franciscusgenootschap organiseert evenementen, waarbij wij een leuke avond of middag willen bieden aan de aanwezigen. Wij geven algemeen maatschappelijke informatie over diverse andere onderwerpen zoals.: Gezondheid en beweging, budget beheer, en scholing. Alles om de mensen te leren zichzelf te helpen. Voor het ondersteunen van mensen die regelmatig weinig of niets te eten hebben, heeft het Franciscusgenootschap een Maaltijdbank in het leven geroepen. Bij het Franciscusgenootschap Maaltijdbank kan een ieder regelmatig kosteloos een maaltijd nuttigen. Voor ouderen en andere mensen die niet naar het Franciscusgenootschap Maaltijdbank kunnen komen, hebben wij een aan huis bezorgingsdienst in werking gesteld. Het organiseren van onder anderen een Reanimatie curses zal ook deel uit maken van de activiteiten van het Franciscusgenootschap.
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Kerkgenootschap
Subcategorie III
Kerkgenootschap

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://franciscusgenootschap.nl

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://franciscusgenootschap.nl

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-