ANBI profiel

Front-Lex

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Front-Lex
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
77867602
RSIN
-
Activiteiten
Het voorbereiden en realiseren van een asiel en migratie tribunaal tegen de Europese Unie, haar lidstaten, haar instanties en de Europese ‘Hardliner’ politici vanwege misdaden tegen de menselijkheid en het nietverlenen van hulp aan personen in nood en e
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het voorbereiden en realiseren van een asiel en migratie tribunaal tegen de Europese Unie, haar lidstaten, haar instanties en de Europese ‘Hardliner’ politici vanwege misdaden tegen de menselijkheid en het nietverlenen van hulp aan personen in nood en ernstige schendingen van de mensenrechten aan de EU-buitengrenzen.
Subcategorie I
Mensenrechten
Subcategorie II
Vluchtelingenhulp
Subcategorie III
Slachtofferhulp

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
-
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
V.A.F. de Jong
Voorzitter
Geen
E.N. van Eimeren
Secretaris
Geen
R.A. Lehnherr
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Plantage Doklaan 12
1018CM Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.front-lex.eu

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-